Đã đăng: 2020-08-26


Chăm sóc bệnh nhân hội chứng Stevens-Johnson/Lyell: Báo cáo ca bệnh
Nguyễn Thanh Hà, Phùng Thị Lan Hương, Hoàng Thị Hà, Đặng Thị Dịu Hiền, Đỗ Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Hải Yến, Lê Thị Lài Tâm