Chăm sóc bệnh nhân hội chứng Stevens-Johnson/Lyell: Báo cáo ca bệnh

  • Nguyễn Thanh Hà
  • Phùng Thị Lan Hương
  • Hoàng Thị Hà
  • Đặng Thị Dịu Hiền
  • Đỗ Thị Thu Huyền
  • Nguyễn Thị Hải Yến
  • Lê Thị Lài Tâm

Main Article Content

Keywords

Chăm sóc bệnh nhân, hội chứng Steven-Johnsons/Lyell

Tóm tắt

Hội chứng Stevens-Johnson/Lyell (SJS/TEN) là phản ứng da và niêm mạc cấp tính, đe dọa mạng sống của người bệnh. Việc chẩn đoán sớm, có kế hoạch chăm sóc và điều trị phù hợp giúp giảm thiểu tỷ lệ tử vong và các biến chứng của bệnh. Chúng tôi báo cáo một ca bệnh dị ứng carbamazepine, tổn thương da và niêm mạc điển hình, được chẩn đoán xác định hội chứng Steven-Johnsons và có kế hoạch chăm sóc dinh dưỡng hộ lý phù hợp, sau 10 ngày điều trị đã ổn định và ra viện, không để lại di chứng gì.


Từ khóa: Chăm sóc bệnh nhân, hội chứng Steven-Johnsons/Lyell.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Quốc Anh, Ngô Quý Châu (2011) Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa. Nhà xuất bản Y học, tr. 771-773.
2. Nguyễn Văn Đoàn (2011) Dị ứng thuốc. Nhà xuất bản Y học, tr. 203-207.
3. Đặng Văn Em (2017) Hội chứng Steven-Johnson. Giáo trình Da liễu, tập 2, Nhà xuất bản Y học, tr. 81-84.
4. Trần Hậu Khang, Phạm Thị Lan (2017) Hội chứng Steven-Johnson. Bệnh học Da liễu, tập 2, Nhà xuất bản Y học, tr. 216-227.
5. Aboob GJ et al (2008) Treatment strategies in toxic epidermal necrolysis syndrome: Where are we at?. J Burn Care Res 29(1): 269-276.
6. East-Innis AD, Thompson DS (2009) Cutaneous drug reactions in patients admitted to the dermatology unit at the University Hospital of the West Indies, Kingston Jamaica. West Indian Med J 58(3): 227-230.
7. Fitzpatrick TB, Johnson RA, Wolff K et al (1997) Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis. Color atlas and synopsis of clinical dermatology: Common and serious diseases. 3rd edition, McGraw-Hill, New York. Copyright 1997 McGraw-Hill.