Nghiên cứu nồng độ interleukin-2 và yếu tố hoại tử u alpha huyết thanh ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan

  • Dương Quang Huy Bệnh viện Quân y 103
  • Nguyễn Thành Trung Bệnh viện Quân y 105
  • Vũ Minh Thắng Bệnh viện Quân y 103

Main Article Content

Keywords

interleukin-2, Ung thư biểu mô tế bào gan, TNF-α

Tóm tắt

Tóm tắt


Mục tiêu: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định nồng độ Interleukin-2 (IL-2), yếu tố hoại tử u alpha (TNF-α) huyết thanh và mối liên quan với một số đặc điểm khối u, giai đoạn bệnh ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan. Đối tượng và phương pháp: Tiến cứu, mô tả cắt ngang 86 bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan điều trị tại Khoa Nội tiêu hóa - Bệnh viện Quân y 103, được xét nghiệm IL-2, TNF- α theo phương pháp hóa phát quang khuếch đại enzym bằng hệ thống Immulite 1000. Kết quả: Nồng độ IL-2 huyết thanh ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan là 355,7 ± 137,4U/mL, giảm thấp IL-2 < 391U/mL gặp ở 62,8% số bệnh nhân, trong khi không có sự thay đổi nồng độ TNF-α. Chỉ tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa giữa nồng độ IL-2 huyết thanh với kích thước, tổng thể tích khối u và giai đoạn bệnh theo hệ thống Barcelona. Kết luận: IL-2 máu giảm ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan, mức giảm liên quan đến kích thước, tổng thể tích khối u và giai đoạn bệnh theo hệ thống Barcelona, trong khi không có sự thay đổi nồng độ TNF-α.


              Từ khóa: Ung thư biểu mô tế bào gan, interleukin-2, TNF-α.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Tiến Thịnh (2011) Nghiên cứu hiệu quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp tắc mạch hóa dầu đơn thuần và tắc mạch hóa dầu kết hợp đốt nhiệt sóng cao tần. Luận án tiến sĩ Y học. Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108.
2. Lê Văn Trường (2006) Nghiên cứu điều trị ung thư biểu mô tế bào gan kích thước trên 5cm bằng phương pháp tắc mạch hóa dầu chọn lọc. Luận án tiến sĩ Y học, Học viện Quân y.
3. Budhu A, Wang XW (2006) The role of cytokines in hepatocellular carcinoma. J Leukoc Biol (80): 1197-1213.
4. Cai L, Zhang Z, Zhou L et al (2008) Functional impairment in circulating and intrahepatic NK cells and relative mechanism in hepatocellular carcinoma patients. Clin Immunol (129): 428-437.
5. Chen ZY, Wei W, Guo ZX et al (2014) Using multiple cytokines to predict hepatocellular carcinoma recurrence in two patient cohorts. British Journal of Cancer 110: 733–740.
6. Ji L, Gu J, Chen L et al (2017) Changes of Th1/Th2 cytokines in patients with primary hepatocellular carcinoma after ultrasound-guided ablation. Int J Clin Exp Pathol 10(8): 8715-8720.
7. Jemal A et al (2011) Global cancer statistics. CA Cancer J Clin 61(2): 69-90.
8. Palmieri G, Montella L, Milo M (2002) Ultra-low-dose interleukin-2 in unresectable hepatocellular carcinoma. Am J Clin Oncol (25): 224-226.
9. Zerki AN, El Deeb S, Bahnassy AA et al (2018) Role of relevant immune-modulators and cytokines in hepatocellular carcinoma and premalignant hepatic lesions. World J Gastroenterol 24(11): 1228-1238.