Nghiên cứu mối liên quan giữa chỉ số HbA1c và chỉ số BMI đến biến chứng thần kinh ngoại vi do đái tháo đường týp 2 trên người cao tuổi

  • Nguyễn Văn Hướng
  • Cao Thị Vân

Main Article Content

Keywords

Biến chứng thần kinh ngoại vi, chỉ số HbA1c, chỉ số BMI

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá mối liên quan giữa chỉ số HbA1c và chỉ số khối lượng cơ thể (BMI) đến biến chứng thần kinh ngoại vi trên bệnh nhân người cao tuổi đái tháo đường týp 2. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm đánh giá mối liên quan giữa chỉ số HbA1c và chỉ số khối lượng cơ thể đến biến chứng thần kinh ngoại vi trên 179 bệnh nhân đái tháo đường týp 2 tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Kết quả: Kiểm soát HbA1c chưa tốt tổn thương thần kinh sợi nhỏ cao gấp 1,9 lần so với nhóm kiểm soát tốt HbA1c với p<0,05. Tổn thương mức độ nặng ở nhóm chưa kiểm soát tốt chỉ số HbA1c cao gấp 8,4 lần so với nhóm kiểm soát HbA1c tốt với p<0,05. Tổn thương mức độ nặng ở nhóm thừa cân béo phì cao gấp 3,2 lần so với nhóm không thừa cân béo phì có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Kết luận: Việc kiểm soát không tốt HbA1c sẽ dễ gây ra tổn thương sợi nhỏ và mức độ tổn thương thần kinh ngoại vi nặng hơn so với nhóm kiểm soát tốt HbA1c. Người thừa cân béo phì tổn thương thần kinh mức độ nặng hay gặp hơn so với nhóm chỉ số khối BMI bình thường.


Từ khóa: Biến chứng thần kinh ngoại vi, chỉ số HbA1c, chỉ số BMI.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo
1. Lương Thanh Điền (2011) Đặc điểm lâm sàng bệnh lý thần kinh ngoại biên trên bệnh nhân ĐTĐ týp 2 tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ. Tạp chí Y học thực hành (372) - số 3/2007.
2. Nguyễn Thanh Hương (2009) Bước đầu đánh giá tính giá trị và độ tin cậy của bộ công cụ đo lường chất lượng cuộc sống người cao tuổi ở Việt Nam. Tạp chí Y học thực hành (675) - số 9/2009.
3. Nguyễn quốc Anh (2012) Tỷ lệ biến chứng thần kinh ngoại vi ở bệnh nhân ĐTĐ týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Bạch Mai. Tạp chí Y học Việt nam (213) - số 2 /2011.
4. World Health Organization (2006) Definition and diagnosis of diabetes mellitus and intermediate hyperglycaemia. Report of a WHO/IDF consultation:1-4.
5. Thomson FJ, Masson EA, Bouton AJ (1993) The clinical diagnosis of sensory neuropathy in elderly people. Diabet- Med 10(9): 843-846.
6. Boulton AJM, Gries FA, Jervell JA (1998) Guide-lines for the diagnosis and outpatient management diabetic peripheral neuropathy. Diabet Med 15: 508-514.
7. Martin CL, Albers J, herman WH (2006) Neuropathy among the diabetes control and complications trial cohort 8 years after trial completion. Diabetes care 29(2): 34.
8. Solomon Tesfaye (2007) Clinical management diabetic neuropathy. Chapt 14: Clinical fearture of diabetic polyneuropathy. Humana press.
9. Simmons Z, Feldman EL (2002) Update on diabetic neuropathy. Current opinion in neurology 15: 595-603.
10. Ellenberg M (1983) Diabetic neuropathy. Diabetes mellitus: 61-72; 777-800.
11. Zhou L, Li J, Ontaneda D, Sperling J (2011) Metabolic syndrome in small fiber sensory neuropathy. J Clin Neuromuscul Dis 12(4): 235-243.