Hình ảnh nội soi và mối liên quan với SOD, GPx, MDA, trạng thái chống oxy hóa toàn phần (TAS) ở bệnh nhân viêm dạ dày mạn

  • Trương Minh Sáng Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp
  • Nguyễn Duy Thắng Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp
  • Nguyễn Bá Vượng Bệnh viện Quân y 103

Main Article Content

Keywords

Stress oxi hóa, viêm dạ dày mạn tính, nội soi dạ dày

Tóm tắt

Tóm tắt


Mục tiêu: Nghiên cứu hình ảnh nội soi và mối liên với SOD, GPx, MDA, TAS trong huyết tương ở bệnh nhân viêm dạ dày mạn. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Số lượng: 136 bệnh nhân viêm dạ dày mạn. Kết quả: Đa số tổn thương ở hang vị (93,4%), tổn thương kết hợp ở vị trí khác hay gặp nhất là môn vị (47,8%), thân vị (16,9%), tiền môn vị và phình vị (cùng chiếm 12,5%). Theo phân loại Sydney: Viêm dạ dày xung huyết (68,4%), viêm dạ dày trợt lồi (67,6%), viêm dạ dày trợt phẳng (32,4%), trào ngược dịch mật (25%), viêm dạ dày xuất huyết (2,9%) và viêm teo dạ dày (2,2%). Không có mối liên quan giữa hình ảnh nội soi với SOD, GPx, MDA và TAS. Kết luận: Viêm dạ dày mạn chủ yếu gặp ở hang vị, thường có tổn thương phối hợp ở vị trí khác. Hình ảnh nội soi hay gặp nhất là viêm xung huyết, viêm trợt phẳng và viêm trợt lồi. Không có mối liên quan giữa hình ảnh nội soi với SOD, GPx, MDA và TAS.


Từ khóa: Stress oxi hóa, viêm dạ dày mạn tính, nội soi dạ dày.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Lê Quang Tâm, Bùi Hữu Hoàng (2012) Viêm loét dạ dày tá tràng và nhiễm Helicobacter pylori ở bệnh nhân dân tộc Ê đê tại Bệnh viện tỉnh Đăk Lăk. Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh 16(2), tr. 62-66
2. Dröge W (2003) Oxidative stress and aging. Adv Exp Med Biol 543: 191-200.
3. Dulger AC, Aslan M, Nazligul Y et al (2011) Peripheral lymphocyte DNA damage and oxidative status after eradication therapy in patients infected with Helicobacter pylori. Pol Arch Med Wewn. 121(12): 428-431.
4. Farinati F and et al (2004) Differential effects of Helicobacter pylori eradication on oxidative DNA damage at the gastroesophageal junction and at the gastric antrum. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 13(11): 1722-1728.
5. Noyan T, Guducuoglu H, and Ilhan M (2009) A Study of oxidative stress parameters in Anti-Helicobacter pylorus Immunoglobulin G positive and negative gastric cancer patients. Yonsei Med J 50(5): 677-682.
6. Pignatelli B, Bancel B, Plummer M et al (2001) Helicobacter pylori eradication attenuates oxidative stress in human gastric mucosa. Am J Gastroenterol 96(6): 1758-1766.
7. Rugge M, Pennelli G, Pilozzi E et al (2011) Gastritis: The histology report. Digestive and Liver Disease 43: 373-384.
8. Szabo IL, Cseko K, Czimmer J et al (2012) Diagnosis of gastritis - review from early pathological evaluation to present day management. Current Topics in Gastritis.