Đăng nhập hoặc Đăng kí để nộp bài.

Tạp chí Y Dược lâm sàng 108 xuất bản 9 số thường kỳ/năm, trong đó có 1 số tiếng Anh và các số chuyên đề, đăng tải các công trình nghiên cứu, các bài tổng quan về Y - Dược học trong nước và quốc tế, thông tin về nghiên cứu và đào tạo.

I. Một số yêu cầu về bài đăng công trình nghiên cứu khoa học

1.   Bài gửi đăng công trình nghiên cứu khoa học phải chưa đăng ở bất kỳ tạp chí quốc gia nào.

2.   Các thuật ngữ thống nhất theo từ điển Bách khoa Việt Nam.

3.   Bài gửi đăng bắt buộc phải đánh máy bằng tiếng Việt, rõ ràng, lề để rộng (chừa lề trên, dưới, phải, trái 3cm), một bài không quá 7 trang khổ A4 (font Times New Roman, cỡ 14, soạn thảo trên Unicode) kể cả bảng biểu và tài liệu tham khảo. Các chữ viết tắt phải có chú thích các từ gốc.

4.   Trình tự các mục trong bài:

a.    Đầu đề (tiếng Việt và tiếng Anh).

b.   Họ và tên tác giả, nơi công tác.

c.    Nội dung:

-     Tóm tắt bằng tiếng Việt (tối đa 250 từ) và tiếng Anh, bao gồm: Mục tiêu (Objective), đối tượng và phương pháp (Subject and method), kết quả (Result) và kết luận (Conclusion). Cuối tóm tắt có từ khóa phục vụ cho tra cứu, dài không quá 5 từ hoặc cụm từ.

-       Đặt vấn đề bao gồm cả mục tiêu nghiên cứu.

-       Đối tượng và phương pháp.

-       Kết quả.

-       Bàn luận.

-       Kết luận.

-       Tài liệu tham khảo (không quá 10): Tài liệu tiếng Việt ghi trước, sau đó là tài liệu tiếng nước ngoài, xếp theo thứ tự ABC. Ví dụ về cách viết như sau:

1. Trần Ngọc An (2006) Bài giảng Bệnh học Nội khoa tập 2. Nhà xuất bản Y học, tr. 327-342.

2. Phạm Đình Sơn, Nguyễn Tuấn Linh (2011) Đánh giá độ chính xác của phép đo thể tích bằng phần mềm 3D-Doctor trên mô hình thực nghiệm hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi. Tạp chí Y Dược lâm sàng 108 số 4, tr. 55-61.

3. Roemer FW, Burstein D, Gold GE, Eckstein F, Baum T (2011) Articular cartilage in the knee: Current MR imaging techniques and applications in clinical practice and research. Radiographics 31(1): 37-61.

5.    Bài gửi đăng phải kèm theo đĩa, ghi tiêu đề của bài báo. 

6.    Bài gửi đăng sẽ không trả lại bản thảo.

II. Đối với các bài tổng quan, thông tin, bài dịch

-     Đối với các bài tổng quan viết theo yêu cầu của Hội đồng Biên tập, cần có đầy đủ các tài liệu tham khảo và nguồn số liệu đã được trích dẫn trong bài. Tác giả bài tổng quan ghi rõ chức danh, học hàm, học vị, chuyên ngành, nơi công tác ở phần ghi chú cuối trang đầu tiên. Bài tổng quan cũng được đánh máy vi tính, khổ A4 không quá 10 trang kể cả bảng biểu và tài liệu tham khảo.

-     Các thông tin, bài dịch cần ghi rõ xuất xứ của nguồn tài liệu. Đối với bài dịch cần chụp toàn văn bài báo nước ngoài gửi kèm theo bản dịch.

Bài viết xin gửi về:   PHÒNG KHOA HỌC QUÂN SỰ

                                 Viện Nghiên cứu Khoa học Y dược lâm sàng 108

                                 Số 1, Trần Hưng Đạo, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

                                 Điện thoại: (024) 62784126 - Fax: (024) 3.9724552    

                                 Email: tapchi108@gmail.com

                                 Website: www.benhvien108.vn