Đánh giá kết quả sinh thiết xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính kết hợp robot Maxio dẫn đường trong chẩn đoán mô bệnh học các khối u ở phổi

  • Nguyễn Quang Trung Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

Main Article Content

Keywords

Sinh thiết xuyên thành ngực dưới cắt lớp vi tính, u phổi, robot Maxio

Tóm tắt

Tóm tắt


Mục tiêu: Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả sinh thiết u phổi xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính kết hợp robot Maxio dẫn đường. Đối tượng và phương pháp: 221 bệnh nhân sinh thiết phổi xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính kết hợp robot Maxio dẫn đường từ tháng 6/2017 đến tháng 2/2019, tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Kết quả: Phần lớn các bệnh nhân là nam giới, chiếm tỷ lệ 80,1%. Tuổi trung bình mắc bệnh là 62,5 năm. Khối u có kích thước từ 3 - 5cm chiếm tỷ lệ lớn nhất 57,5%. Tỷ lệ sinh thiết làm giải phẫu bệnh cho kết quả ác tính khá cao 69,6%, trong đó hay gặp nhất là ung thư phổi biểu mô tuyến chiếm 50,6%, tiếp đến là ung thư biểu mô tế bào vảy 19,0%. Các biến chứng hay gặp là tràn khí màng phổi 8,5%, tiếp theo tràn máu màng phổi 2,2%, nhưng chủ yếu ở mức độ nhẹ. Kết luận: Sinh thiết xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính kết hợp robot Maxio cho hiệu quả lấy bệnh phẩm chẩn đoán cao, ít biến chứng.


Từ khóa: Sinh thiết xuyên thành ngực dưới cắt lớp vi tính, u phổi, robot Maxio.


Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2018) Hướng dẫn chẩn đoán điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ.
2. Đồng Đức Hưng (2014) Nghiên cứu phương pháp sinh thiết xuyên thành ngực trong chẩn đoán tổn thương phổi. Luận án Tiến sỹ y học, trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.
3. Nguyễn Bá Đức, Trần Văn Thuấn, Nguyễn Tuyết Mai (2010) Điều trị nội khoa ung thư. Nhà xuất bản y học, tr. 81-93.
4. Đoàn Thị Phương Lan (2013) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và giá trị của sinh thiết cắt xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán các tổn thương dạng u ở phổi. Luận án Tiến sỹ, trường Đại học Y Hà Nội.
5. Saji H, Nakamura H, Tsuchida T et al (2002) The incidence and the risk of pneumothorax and chest tube placement after percutaneous CTguided lung biopsy: The angle of the needle trajectory is a novel predictor. Chest 121: 1521-1526.
6. Yilun Koethe (2014) Accuracy and efficacy of percutaneous biopsy and ablation using robotic assistance under computed tomography guidance: A phantom study. Eur Radiol 24(3): 723-730.
7. Takuji Yamagami (2003) Combining fine-needle aspiration and core biopsy under CT fluoroscopy guidance: A better way to treat patients with lung nodules. American Journal of Roentgenology 180(3): 811-815.
8. Chu CM (2014) Robot-assisted navigation system for CT-guided percutaneous lung tumour procedures: Our initial experience in Hong Kong. Cancer Imaging 14(1): 5.