Contact

PHÒNG KHOA HỌC QUÂN SỰ
Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược Lâm sàng 108

Số 1, Trần Hưng Đạo, quận Ha Bà Trưng, Hà Nội

Phone: (024) 62784126

Email: tapchi108@benhvien108.vn