Nghiên cứu tác dụng chống ung thư của dịch chiết tỏi đen in vitro

  • Nguyễn Lĩnh Toàn Học viện Quân y

Main Article Content

Keywords

Tỏi đen, SAC, Hep-3B, ung thư gan

Tóm tắt

Tóm tắt


Mục tiêu: Tỏi và tỏi đen đã được chứng minh có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tim mạch, điều hòa đường huyết và chống ung thư. Tỏi đen chứa một lượng lớn các hợp chất hữu cơ lưu huỳnh như S-allylcysteine (SAC), chất có tác dụng chống ung thư. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu nhằm đánh giá tác dụng chống ung thư của SAC và dịch chiết tỏi đen. Đối tượng và phương pháp: Trong nghiên cứu này, khả năng chống ung thư của SAC và dịch chiết tỏi đen được đánh giá trên dòng tế bào ung thư gan người Hep-3B bằng thử nghiệm MTT. Kết quả: Nghiên cứu cho thấy tế bào Hep-3B bị ức chế nhân lên rõ rệt ở nồng độ SAC 100mM và dịch chiết tỏi đen ở nồng độ tính theo SAC là 0,25mM, 0,5mM, 1mM (p<0,05). Kết luận: SAC và dịch chiết tỏi đen cho thấy có tác dụng kháng ung thư trên dòng tế bào ung thư biểu mô gan người dòng Hep-3B.


Từ khóa: Tỏi đen, SAC, Hep-3B, ung thư gan.


Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Vũ Bình Dương, Vũ Xuân Nghĩa, Phạm Xuân Phong (2013) Nghiên cứu khả năng bảo vệ cơ quan tạo máu của dịch chiết tỏi đen Lý Sơn trên chuột bị chiếu xạ. Tạp chí dược học, số 446, tr. 12-16.
2. Vũ Bình Dương, Trịnh Nam Trung (2014) Phân lập S-allyl-L-cystein từ tỏi đen Việt Nam. Tạp chí dược học, số 455, tr. 28-30.
3. Nguyễn Lĩnh Toàn (2011) Dịch chiết tỏi lý sơn ức chế phát triển tế bào ung thư tuyến tiền liệt người dòng PC-3 trên in vitro. Tạp chí Y dược học Quân sự - Năm 2011, số 3, tập 36, tr. 42-49.
4. Das A, Banik NL, Ray SK (2007) Garlic compounds generate reactive oxygen species leading to activation of stress kinases and cysteine proteases for apoptosis in human glioblastoma T98G and U87MG cells. Cancer 110(5): 1083-1095.
5. Huang YS, Xie N, Su Q, Su J, Huang C, Liao QJ (2011) Diallyl disulfide inhibits the proliferation of HEP-3B human colon cancer cells by inducing differentially expressed genes. Mol Med Report 4(3): 553-559.
6. Lee BC, Park BH, Kim SY, Lee YJ (2011) Role of Bim in diallyl trisulfide-induced cytotoxicity in human cancer cells. J Cell Biochem 112(1): 118-127.
7. Meyer K, Ueberham E, Gebhardt R (2004) Influence of organosulphur compounds from garlic on the secretion of matrix metalloproteinases and their inhibitor TIMP-1 by cultured HUVEC cells. Cell Biol Toxicol 20: 253–260.
8. Sasaki J, Lu C, Machiya E, Tanahashi M, Hamada K (2007) Processed black garlic (Allium sativum) extracts enhance anti-tumor potency against mouse tumors. Medicinal and Aromatic Plan Science and Biotechnology 1(2): 278-281.
9. Xiao D, Li M, Herman-Antosiewicz A, Antosiewicz J, Xiao H, Lew KL, Zeng Y, Marynowski SW, Singh SV (2006) Diallyl trisulfide inhibits angiogenic features of human umbilical vein endothelial cells by causing Akt inactivation and down-regulation of VEGF and VEGF-R2. Nutr Cancer 55: 94-107.
10. Chu YL, Ho CT, Chung JG, Rajasekaran R, Sheen LY (2012) Allicin induces p53-mediated autophagy in Hep G2 human liver cancer cells. J Agric Food Chem 60(34): 8363-8371.