Đã đăng: 2020-05-04


Đánh giá kết quả ban đầu phẫu thuật nội soi sau phúc mạc điều trị sỏi san hô bán phần
Hoàng Đức Minh, Nguyễn Văn Bình, Trương Vĩnh Quý , Phan Văn Tú, Phan Khánh Việt , Trần Quốc Tuấn
Mô tả thực trạng và một số yếu tố liên quan đến stress, trầm cảm và lo âu ở nhân viên điều dưỡng khối nội tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Nguyễn Bạch Ngọc , Vũ Mai Lan, Nguyễn Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Nhiên, Bùi Ngọc Huệ, Nguyễn Thị Kim Ngọc , Bùi Thị Huệ