Đánh giá kết quả chăm sóc người bệnh phẫu thuật cố định cột sống thắt lưng do trượt đốt sống tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

  • Nguyễn Thị Ngọc Mai Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Hoàng Văn Ngoạn Trường Đại học Thăng Long

Main Article Content

Keywords

Trượt đốt sống, cố định, chăm sóc, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả chăm sóc người bệnh phẫu thuật cố định cột sống thắt lưng do trượt đốt sống tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả tiến cứu, phân tích và can thiệp lâm sàng trên 81 bệnh nhân được phẫu thuật theo phương pháp là nắn chỉnh cố định cột sống qua cuống kèm ghép xương liên thân đốt tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình Cột sống, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ tháng 01/2019 đến tháng 7/2019. Kết quả và kết luận: Vết mổ liền sẹo kỳ đầu chiếm tỷ lệ 96,3%. 75,30% BN không đau hoặc đau rất ít sau mổ. 100% BN được hướng dẫn tập vận động phục hồi chức năng. Kết quả điều tra người bệnh cho thấy 97,53% điều dưỡng có thái độ chăm sóc rất tốt và tốt, 98,76% người bệnh, rất hài lòng và hài lòng với quá trình chăm sóc của điều dưỡng và cơ sở vật chất của bệnh viện.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Danh Đô, Phạm Thanh Hải, Lê Ngọc Quang (2002) Nhận xét kết quả phẫu thuật cố định trượt thân đốt sống thắt lưng bằng nẹp vít phía sau. Tạp chí Y học thực hành, 436, tr. 99-102.
2. Phan Minh Đức, Võ Phạm Trọng Nhân (2007) Điều trị phẫu thuật trượt đốt sống thắt lưng bằng nẹp vít chân cung và ghép xương liên mỏm ngang. Báo cáo hội nghị Phẫu thuật Thần kinh toàn quốc.
3. Phan Trọng Hậu (2006) Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị bệnh trượt đốt sống thắt lưng do hở eo ở người trưởng thành. Luận án Tiến sỹ Y khoa, Học viện Quân y.
4. Nguyễn Đắc Nghĩa (2004) Nghiên cứu điều trị phẫu thuật gẫy cột sống ngực – thắt lưng không vững có liệt tuỷ bằng khung Hartshill tại Bệnh viện Saint Paul Hà Nội. Luận án Tiến sỹ Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.
5. Dương Thị Bình Minh, Lê Văn Thạch, Nguyễn Thanh Hương (2013) Thực trạng công tác chăm sóc điều dưỡng người bệnh tại các khoa lâm sàng, Bệnh viện Hữu nghị. Báo Y học thực hành, tập 876, số 7, tr. 125-129.
6. Cao Mỹ Phượng, Nguyễn Thị Nghiệp, Châu Lê Phương (2012) Nghiên cứu sự hài lòng của người bệnh tại các bệnh viện đa khoa trong tỉnh Trà Vinh.
7. Lê Thị Quế và cộng sự (2016) Xây dựng mô hình tập vận động phục hồi chức năng bệnh nhân sau phẫu thuật cột sống. Tạp chí Y Dược lâm sàng 108, tr. 74-78.
8. Vũ Tam Tỉnh (1996) Điều trị gãy trật cột sống lưng thắt lưng với dụng cụ kết hợp xương gắn bám vào cuống cung và bản sống. Luận án phó tiến sỹ khoa học Y Dược, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
9. Điều dưỡng ngoại khoa (2011) Chăm sóc người bệnh sau mổ xương khớp. Bộ Y tế - Vụ Khoa học và Đào tạo, tr. 170-175.
10. Edelson JG, Nathan H (1986) Nerve root compression in spondylolysis and spondylolisthesis. J Bone Joint Surg Br. 68(4): 596-599.
11. Hensinger RN (1989) Spondylolysis and spondylolisthesis in children and adolescents. J Bone Joint Surg Br. 71A(7): 1098-1107.
12. Van Den Hauwe L (2007) Pathology of the posterior elements. Spinal Imaging: 157-184.