Các yếu tố nguy cơ của tổn thương thận cấp sau phẫu thuật tim

  • Ngô Đình Trung Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Hồng Tốt Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Trần Duy Anh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Tổn thương thận cấp, phẫu thuật tim, yếu tố nguy cơ

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định các yếu tố nguy cơ của tổn thương thận cấp (AKI) sau phẫu thuật tim. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả trên 247 bệnh nhân phẫu thuật tim có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thời gian từ tháng 1/2015 đến tháng 9/2017. Xác định tỷ lệ mắc và mức độ nặng của AKI sau mổ theo tiêu chuẩn KDIGO. Phân tích đơn biến và mô hình hồi quy logistic trên các yếu tố nguy cơ trước, trong và sau mổ để xác định các yếu tố nguy cơ độc lập của AKI. Kết quả: Trong 247 bệnh nhân, tỷ lệ AKI sau mổ theo KDIGO là 48,58%. Các yếu tố nguy cơ độc lập của AKI bao gồm: Đái tháo đường, tăng huyết áp trước mổ, phẫu thuật động mạch chủ ngực, phẫu thuật ≥ 2 van tim, thời gian kẹp động mạch chủ ≥ 60 phút, thời gian tuần hoàn ngoài cơ thể ≥ 120 phút, sốc tim sau mổ và thở máy sau mổ > 24 giờ. Kết luận: AKI sau mổ tim có nhiều yếu tố nguy cơ từ trước, trong và sau mổ. Cần xác định sớm các yếu tố nguy cơ này để có các biện pháp dự phòng và điều trị sớm.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Quốc Kính (2002) Nghiên cứu rối loạn chức năng thận ở bệnh nhân mổ tim mở dưới tuần hoàn ngoài cơ thể. Luận án Tiến sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
2. Billings FT, Pretorius M, Schildcrout JS et al (2012) Obesity and oxidative stress predict AKI after cardiac surgery. J Am Soc Nephrol 23(7): 1221-1228.
3. Chertow GM, Lazarus JM, Christiansen CL et al (1997) Preoperative renal risk stratification. Circulation 95: 878-884.
4. Duran-Salgado Montserrat B, Rubio-Guerra Alberto F (2014) Diabetic nephropathy and inflammation. World journal of diabetes 5(3): 393-398.
5. Fontes ML, Aronson S, Mathew JP et al (2008) Pulse pressure and risk of adverse outcome in coronary bypass surgery. Anesth Analg 107(4): 1122-1129.
6. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group (2012) KDIGO clinical practice guideline for acute kidney injury. Kidney International Supplements 2(1): 1-126.
7. Palomba H, de Castro I, Neto AL et al (2007) Acute kidney injury prediction following elective cardiac surgery: AKICS score. Kidney Int 72(5): 624-631.