Khảo sát một số yếu tố liên quan, đặc điểm lâm sàng bệnh lichen xơ teo sinh dục

  • Hoàng Thị Hoạt Bệnh viện Bạch Mai
  • Phạm Thị Lan Bệnh viện Da liễu Trung ương
  • Nguyễn Ngọc Ánh Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Main Article Content

Keywords

Bệnh lichen xơ teo sinh dục, chẩn đoán lichen xơ teo

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát một số yếu tố liên quan, đặc điểm lâm sàng bệnh lichen xơ teo sinh dục. Đối tượng và phương pháp: 54 bệnh nhân lichen xơ teo sinh dục đến khám và điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2018. Kết quả: Bệnh chủ yếu gặp ở nữ chiếm 90,7% hay gặp ở nông thôn với tỷ lệ 63% ở nhiều nhóm nghề nghiệp khác nhau như làm ruộng, hưu trí công nhân viên chức… Trong số bệnh nhân có 3 cặp mẹ con cùng bị bệnh chiếm 11,1%. Triệu chứng thường gặp là ngứa mức độ nhiều vùng sinh dục trên bệnh nhân có tổn thương vết trắng (màu trắng sứ) xung quanh phần sinh dục hậu môn.   Kết luận: Bệnh gặp ở cả 02 giới nữ nhiều hơn nam, không tìm thấy mối liên quan giữa bệnh với nghề nghiệp của họ. Ngứa là triệu chứng hay gặp, còn triệu chứng đau và bỏng rát thường ít gặp và nhẹ hơn. Dấu hiệu lâm sàng thường gặp là vết trắng sứ dày sừng (giai đoạn sớm) hoặc teo (giai đoạn muộn) vùng sinh dục và hậu môn.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Hallopeau H (1887) Du lichen plan et particulièrement de sa forme atrophiquen lichen plan scléreux. Ann. Dermatol. Syphiligr 8: 790–791
2. Darier J (1892) Lichen plan scléreux. Ann. Dermatol. Syphiligr 3: 833-837.
3. Wallace HJ (1971) Lichen sclerosus et atrophicus. Trans. St. Johns. Hosp. Dermatol. Soc 57(1): 9-30.
4. Ferri F, Cooper SM, Arnold SJ (2016) Ferri’s Clinical Advisor. Philadelphia, PA: Elsevier;. Vulvar lichen sclerosus. http://www.uptodate. com/contents /vulvar-lichen-sclerosus?source=search _result& search=vulva r+lichen+sclerosus &selectedTitle= 1~13.
5. Neill SM, Lewis FM, Tatnall FM, Cox NH (2010) British association of dermatologists. British association of dermatologists’ guidelines for the management of lichen clerosus 2010. Br J Dermatol 163(4): 672-682.
6. Günthert AR, Duclos K, Jahns BG, Krause E, Amann E, Limacher A et al (2012) Clinical scoring system for vulvar lichen sclerosus. J Sex Med 9: 2342-2350.
7. Powell J, Wojnarowska F (2001) Childhood vulvar lichen sclerosus: An increasingly common problem. J Am Acad Dermatol 44: 803–806.
8. Kizer WS, Prarie T, Morey AF (2003) Balanitis xerotica obliterans: Epidemiologic distribution in an equal access health care system. South Med J 96: 9.
9. Goldstein AT, Marinoff SC, Christopher K et al (2005) Prevalence of vulvar lichen sclerosus in a general gynecology practice. J Reprod Med 50: 477-480.
10. Depasquale I, Park AJ, Bracka A (2000) The treatment of balanitis xerotica obliterans. BJU Int 86: 459-465.