Thực trạng và một số yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn vết mổ tại Bệnh viện Quân y 110 năm 2019

  • Nguyễn Văn Hoàn Bệnh viện Quân y 110
  • Bùi Văn Hưởng Bệnh viện Quân y 110

Main Article Content

Keywords

Phẫu thuật, nhiễm khuẩn vết mổ, yếu tố nguy cơ

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá thực trạng nhiễm khuẩn vết mổ và tìm hiểu một số yếu tố nguy cơ tại Bệnh viện Quân y 110. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu trên 186 người bệnh được phẫu thuật tại Bệnh viện Quân y 110 từ ngày 15/01 đến ngày 30/6/2019. Kết quả và kết luận: Tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ là 12,9%. Các yếu tố nguy cơ làm tăng tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ như tuổi > 60 là 20,4%, phẫu thuật bẩn là 37,5%, phẫu thuật mở 17,9%, phẫu thuật cấp cứu 24,0% và không sử dụng kháng sinh dự phòng là 26,3%. Trong phẫu thuật tiêu hóa, tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ do E. coli là 20,0%, trong phẫu thuật tiết niệu, do E. coli là 33,3%, do K. pneumoniae là 11,1%, trong phẫu thuật chi, do K. pneumoniae là 20,0%. Phòng mổ chấn thương bị ô nhiễm cao nhất với 400cfu/m3 không khí. Phòng mổ tiết niệu là 300cfu/m3, phòng mổ nội soi khớp là 200cfu/m3.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2017) Thông tư số 3916/QĐ-BYT ngày 28 tháng 08 năm 2017 - Bộ Y tế “Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”.
2. Phan Quốc Hoàn (2016) Thực trạng và các yếu tố liên quan đến ô nhiễm vi sinh vật trong không khí tại các phòng mổ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tạp chí Y dược học Quân sự, Học viện Quân y, tập 41, số 5, tr. 55-59.
3. Đinh Vạn Trung (2015) Thực trạng nhiễm khuẩn bệnh viện tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tạp chí Y Dược lâm sàng 108, tập 10, số 6, tr. 136-139.
4. Đinh Vạn Trung (2017) Một số yếu tố nguy cơ liên quan đến nhiễm khuẩn vết mổ ở bệnh nhân phẫu thuật tiêu hóa sạch và sạch nhiễm tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tạp chí Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y, tập 42, số 3, tr. 142-146.
5. Kiều Chí Thành (2017) Nghiên cứu tình hình nhiễm khuẩn bệnh viện tại Bệnh viện Quân y 87, Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2016. Tạp chí Y học Việt Nam, tập 457, số 2, tr. 83-86.
6. CDC (2016) Surgical site infection (SSI) event.