Báo cáo trường hợp tổn thương thần kinh do lạm dụng bóng cười được chẩn đoán và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

  • Vũ Quỳnh Hương Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Phạm Cẩm Diệu Linh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Bóng cười, bệnh lý thần kinh ngoại vi do sử dụng nitơ oxit

Tóm tắt

Bóng cười (funky ball) là loại bóng được bơm khí N2O (nitơ oxit) được giới trẻ sử dụng phổ biến trong mấy năm gầy đây, khí N2O gây hưng phấn thần kinh, tạo cảm giác muốn cười khi hít vào nên được gọi là khí cười. Một bệnh nhân nam 22 tuổi có tiền sử sử dụng bóng cười được nhập viện với triệu chứng dị cảm tay chân, chuột rút và đi lại khó khăn. Kết quả lâm sàng và cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân có tổn thương thần kinh bán cấp do lạm dụng nitơ oxit (bóng cười). Được điều trị vitamin B12, phục hồi chức năng và theo dõi tiến triển tổn thương thần kinh. Bệnh cải thiện triệu chứng lâm sàng sau điều trị.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Pema PJ, Horak HA, Wyatt RH (1998) Myelopathy caused by nitrous oxide toxicity. AJNR Am J Neuroradiol 19(5): 894-896.
2. Senol MG, Sonmez G, Ozdag F, Saracoglu M (2008) Reversible myelopathy with vitamin B12 deficiency. Singapore Med J 49(11): 330-332.
3. Anahid S, Farhad E (2013) Clinical and MRI manifestations of nitrous oxide induced vitamin B12 deficiency: A case report. Iran J Neurol 12(3): 111-113.
4. Jackson AM, John AR (2018) Peripheral neuropathy due to recreational use of nitrous oxide presenting after an ankle sprain with foot drop. Orthopedics 41(3): 432-433.
5. Li HT et al (2016) Clinical and electrodiagnostic characteristics of nitrous oxide - induced neuropathy in Taiwan. Clin Neurophysiol.
6. Alexander G Thompson, M Isabel Leite, Michael P Lunn, David L H Bennett (2015) Whippits, nitrous oxide and the dangers of legal highs. Practical Neurology 15: 157-157.
7. Green R, Kinsella LJ (1995) Current concepts in the diagnosis of cobalamin deficiency. Neurology 45(8): 1435-1440.
8. Katherine S (2016) Case report: Neurological complications of nitrous oxide abuse. BCMJ 58(4): 192-194.
9. Blanco G, Peters HA (1983) Myeloneuropathy and macrocytosis associated with nitrous oxide abuse. Arch Neurol 40: 416-418.
10. Morris N, Lynch K, Greenberg SA (2015) Severe motor neuropathy or neuronopathy due to nitrous oxide toxicity after correction of vitamin B12 deficiency. Muscle Nerve 51: 614-616.