Lạc nội mạc tử cung ở trực tràng: Thông báo lâm sàng một trường hợp

  • Nguyễn Đắc Thao Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
  • Nguyễn Xuân Hùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Main Article Content

Keywords

Lạc nội mạc tử cung, cắt đoạn đại trực tràng, ung thư trực tràng

Tóm tắt

Lạc nội mạc tử cung là sự hiện diện của các tuyến và mô đệm niêm mạc tử cung ở ngoài buồng tử cung. Lạc nội mạc tử cung ở trực tràng thường khó phân biệt với ung thư trực tràng. Chúng tôi thông báo lâm sàng một trường hợp bệnh nhân nữ 44 tuổi bị lạc nội mạc tử cung ở trực tràng và được tiến hành cắt đoạn đại trực tràng.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Acar T, Acar N et al (2015) Endometriosis within the sigmoid colon/extragenital endometriosis. Ulus Cerrahi Derg 31: 250-252.
2. Abrao MS, Bassi MA et al (2009) Bowel endometriosis: A benign disease? Rev Assoc Med Bras 55(5): 611-616.
3. Garcia-Marin JA, Pellicer-Franco EM et al (2015) Malignant degeneration of rectal endometriosis. REv Esp Enferm Dig 107(12): 761-764.
4. Klugsberger B, Shamiyeh A et al (2015) Clinical outcome after colonic resection in women with endometriosis. Biomed Research International: 1-6.
5. Wolthuis AM, Meuleman C et al (2014) Bowel endometriosis: Colorectal surgeon's perspective in a multidisciplinary surgical team. World J Gastroenterol 20(42): 15616-15623.
6. Desplats V, Vitte RL et al (2019) Preoperative rectosigmoid endoscopic ultrasonography predicts the need for bowel resection in endometriosis. World J Gastroenterol 25(6): 696-706.
7. Palla VV, Karaolanis G et al (2017) Endometrioid adenocarcinoma arising from colon endometriosis. SAGE Open Medical Case Report 5: 1-4.