Đã đăng: 2020-12-08


Nhân một trường hợp điều trị thành công thải ghép thận cấp có sử dụng kháng thể kháng tế bào tuyến ức
Trần Hồng Nghị, Trần Đức, Hồ Trung Hiếu, Nguyễn Việt Khoa, Hoàng Anh Dũng, Lê Hữu Song, Phạm Nguyên Sơn, Mai Hồng Bàng
Khảo sát một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng hội chứng Cushing ở bệnh nhân dùng glucocorticoids
Nguyễn Thị Thùy Linh, Trần Hồng Nghị, Vũ Thị Loan, Vũ Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Hương, Bùi Hoàng Anh, Vũ Thị Thanh Hoa
Nghiên cứu sự hài lòng của người bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2017
Bùi Tuấn Khoa, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Thùy Linh, Lê Thị Quế, Vương Đức Luận