Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả bước đầu điều trị u nguyên tủy bào ở trẻ em tại Khoa Nhi - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

  • Tăng Thị Minh Thu Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Tâm Long Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Vũ Quang Tiệp Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Tống Thị Hiếu Tâm Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thị Anh Đào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

U nguyên tủy bào, trẻ em

Tóm tắt

Mục tiêu: Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, đánh giá bước đầu kết quả điều trị u nguyên tủy bào ở trẻ em tại Khoa Nhi - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đối tượng và phương pháp: Mô tả hồi cứu kết hợp tiến cứu tiến hành trên 08 bệnh nhân được chẩn đoán u nguyên tủy bào ở trẻ em dưới 16 tuổi. Kết quả: Bệnh nhân u nguyên tủy bào chiếm tỷ lệ 29,7% số bệnh nhân u não điều trị tại khoa Nhi Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bệnh nhân có độ tuổi từ 4 đến 9 tuổi. Tỷ lệ nam: nữ là 3 : 1. Triệu chứng thường gặp là đau đầu (75%), nôn (100%), hội chứng tiểu não (87,5%), liệt nửa người (75%). Hình ảnh khối u thường gặp có kích thước 3 - 5cm (62,5%), ranh giới rõ (87,5%), giãn não thất (75%). Bệnh nhân đều được phẫu thuật, xạ trị, hóa chất phối hợp đạt kết quả tốt. Theo dõi trong một năm có 87,5% bệnh nhân sau điều trị hết triệu chứng nôn và hội chứng tiểu não, yếu nửa người cải thiện, bệnh nhân đi lại được. 12,5% bệnh nhân tử vong trong quá trình điều trị hóa chất. Trong 7 trẻ còn sống có 5 (71,4%) trẻ di chứng yếu nửa người và 6 (85,7%) trẻ thay đổi tính cách hay cáu gắt. Kết luận: U nguyên tủy bào chiếm 29,6% số u não ở trẻ em nhập viện điều trị trong 1 năm, có độ ác tính cao. Tiên lượng cho nhóm bệnh nhân này nếu được phát hiện điều trị sớm khi chưa di căn cho kết quả khả quan.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Trần Văn Học, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Thanh Liêm (2012) Kết quả điều trị u nguyên tủy bào ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp chí Nghiên cứu y học, quyển 80, số 3, tháng 6, 2012, tr. 52-58.
2. Trần Văn Học, Nguyễn Thanh Phúc, Nguyễn Thị Bích Vân, Ninh Thị Ứng, Nguyễn Thanh Liên (2010) Lâm sàng và phân loại mô bệnh học u não hố sau ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong 2 năm (2007 - 2009). Tạp chí Nhi khoa, tập 3, số 1, tháng 3 năm 2010, tr. 56-62.
3. Tobey JD (2014) Pediatric medullblastoma eMedicine. medscape.com/article/ 987886 .
4. Djamil F (2015) Medulloblastoma imaging. eMedicine. medscape.com/ article/341527.
5. George IJ, Johns H (2010) University school of medicine: Medulloblastoma. eMedicine update Aug 13th 2010.
6. Jean A (2009) Diseases of the nervous system in childhood. 3rd Edition: 501-546.