Kết quả thị lực và khúc xạ sau phẫu thuật phaco với công suất thể thủy tinh nhân tạo tính bằng các công thức thế hệ mới

  • Bùi Thị Vân Anh Bệnh viện Mắt Trung ương
  • Bùi Thị Quỳnh Anh Trường Đại học Y Thái Bình

Main Article Content

Keywords

Thể thủy tinh nhân tạo, phẫu thuật phaco

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả thị lực và khúc xạ sau mổ phaco với công suất thể thủy tinh nhân tạo tính bằng các công thức hiện đại. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả thực hiện trên mắt đục thể thủy tinh có chỉ định phẫu thuật phaco đặt thể thủy tinh nhân tạo hậu phòng tại Khoa Glôcôm, Bệnh viện Mắt Trung ương từ tháng 11/2015 đến tháng 06/2016. Sử dụng công thức thế hệ 3, 4 để tính công suất thể thủy tinh. Kết quả: 140 mắt được đưa vào nghiên cứu, nam chiếm 35%, nữ chiếm 65% có tuổi trung bình là 67,82 ± 17,72. Sau phẫu thuật 3 tháng thị lực không kính của bệnh nhân lần lượt là 55,7% trên 20/30; 32,9% từ 20/70 - 20/30 và 11,4% dưới 20/70; thị lực có kính của bệnh nhân lần lượt là 63,3% trên 20/30; 30,7% từ 20/70 - 20/30 và 5,7% dưới 20/70. Khúc xạ tồn dư thấp và nhanh chóng về ổn định. Sau 3 tháng khúc xạ cầu trung bình là 0,29 ± 0,06, khúc xạ cầu tương đương trung bình là 0,39 ± 0,09. Kết quả khúc xạ sau mổ ở mức tốt rất cao ở tất cả các thời điểm: Sau 1 tuần kết quả tốt ở 116 mắt (82,9%), sau 1 tháng kết quả tốt ở 127 mắt (90,7%) và tăng lên 93,6% sau 3 tháng. Kết luận: Phẫu thuật phaco đặt thể thủy tinh nhân tạo với công suất tính theo công thức hiện đại có kết quả thị lực và khúc xạ tồn dư sau mổ tốt nhanh và ổn định.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Đỗ Minh Hùng (2007) Đánh giá kết quả lâu dài Phương pháp tán nhuyễn thể thủy tinh đặt IOL tại Khoa Glôcôm, Bệnh viện Mắt TW. Luận văn tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa II, Bộ Y tế. Trường Đại học Y Hà Nội.

2. Vũ Thị Hồng Ninh (2012) Nghiên cứu ứng dụng siêu âm A không tiếp xúc trong tính công suất thể thủy tinh nhân tạo. Luận án Thạc sỹ y học, Hà Nội.
3. Osher RH, Osher JM (2004) Early uncorrect visual acvity as a measurement of the visual outcomes of contemporary cataract surgery. J Cataract Refract Surg 30(9): 1917-1920.
4. Hoffmann PC, Hutz WW, Eckhard HB, Augenklinik, Kreiskrankenhaus BH (1998) Intraocular lens calculation and ultrasound biometry immersion and contact procedures. Klin Monbl
Augenheikld-German: 5-165. 

5. Whang WJ, Jung BJ, Oh TH, Byun YS, Joo CK (2012) Comparison of postoperative refractive outcomes: IOL master versus immersion ultrasound. Ophthalmic Surg Laser Imaging: 1-4.