Đã đăng: 2020-11-29


Chẩn đoán ung thư đường mật bằng hệ thống SpyGlass: Ca lâm sàng [63-66]
Nguyễn Văn Thái, Trần Thị Ánh Tuyết, Trịnh Xuân Hùng, Trần Văn Thanh, Nguyễn Thị Huyền Trang, Hà Minh Trang; Nguyễn Xuân Quýnh; Đinh Trường Giang; Nguyễn Thị Phương Liên, Quyền Đăng Tuyên, Nguyễn Tiến Thịnh
Kết quả điều trị qua nội soi 365 polyp đại trực tràng [78-85]
Nguyễn Văn Thái; Trần Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Xuân Quýnh, Hà Minh Trang, Nguyễn Phương Liên, Nguyễn Thị Huyền Trang, Đinh Thị Ngà, Nguyễn Thị Thanh Thủy