Đánh giá hiệu quả của chốt sợi trong phục hồi thân răng hàm lớn

  • Nguyễn Ngọc Hoa Trường Đại học Y Hà Nội
  • Trần Thái Bình Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Chốt sợi, , chốt và cùi giả

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của chốt sợi trong phục hồi thân răng hàm lớn. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu trên 30 bệnh nhân đã được phục hồi thân răng hàm lớn bằng chốt sợi tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương trong thời gian từ tháng 1/2011 đến tháng 1/2019. Kết quả: Tuổi trung bình 27,13 năm (tỷ lệ nam/nữ: 1/2), độ tuổi 20 - 30 chiếm 63,6%. Lý do đến khám do đau răng tổn thương 11/30 bệnh nhân (36,7%), vỡ răng tổn thương 10/30 bệnh nhân (33,3%), muốn nhổ răng 2/30 bệnh nhân (6,7%), ngẫu nhiên 7/30 bệnh nhân (23,3%). Bệnh lý viêm quanh cuống chiếm 70%, tủy hoại tử và viêm tủy không hồi phục lần lượt là 10% và 20%.  Tỷ lệ thành công sau 3 tháng, sau 24 tháng, sau 70 tháng và 80 tháng lần lượt là 96,7%, 96,4%, 88% và 82,6%. Kết luận: Tỷ lệ thành công khi phục hồi răng hàm lớn bằng chốt sợi phụ thuộc vào việc điều trị nội nha và kỹ thuật đặt chốt. Chốt sợi không chỉ thích hợp để phục hồi nhóm răng trước mà còn rất an toàn cho những răng hàm lớn phía sau.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Châu (2010) Phục hồi thân răng sau điều trị tủy. Giáo trình Nội nha tập IV, Viện Đào tạo Răng hàm mặt, Trường Đại học Y Hà Nội, tr. 156-203.
2. Bateman G, Ricketts DNJ (2003) Fiber-based post system: A review. British Dental Journal 195: 43-48.
3. Maria CC, Cecilia G (2008) Clinical trials of fiber posts. Fiber posts and endodontically treated teeth: 149-165.
4. Marco Ferrari (2007) Long term retrospective study of the clinical performance of fiber posts. Am J Dent, Volume 20: 287.
5. Monticelli (2003) Clinical behavior of translucent fiber posts, a 2 year prospective study. Int J Prosthodontic 16: 593.
6. Naumann (2005) Survival of glass fiber reinforced composite post restoration after 2 year-an observational clinical study. J Dent 33: 305-312.
7. Roshan Uthappa (2015) Comparative evaluation of the metal post and fiber post in the restoration of the endodontically treated teeth. Original article 2(2): 73-77.
8. Gbadebo OS (2014) Randomized clinical study comparing metallic and glass fiber post in restoration of endodontically treated teeth. Indian J Dent Res 25: 58-63.