Xác định tỷ lệ viêm phổi nặng và các yếu tố tiên lượng của viêm phổi do adenovirus ở trẻ em

  • Hiền Phạm Thu Bệnh viện Nhi Trung ương
  • Thủy Trần Thị Bệnh viện Nhi Trung ương

Main Article Content

Keywords

Viêm phổi, adenovirus, trẻ em

Tóm tắt

Mục tiêu: Để xác định tỷ lệ viêm phổi nặng do adenovirus và một số yếu tố tiên lượng của viêm phổi do adenovirus ở trẻ em. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả loạt bệnh trên 100 bệnh nhân tuổi từ 2 tháng đến 5 tuổi điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 6/2018 đến tháng 5/2018 mắc viêm phổi do adenovirus được sàng lọc virus bằng kỹ thuật realtime PCR. Kết quả: Tỷ lệ viêm phổi nặng do adenovirus là 64/100 (64%). Khả năng viêm phổi nặng ở nhóm X-quang phổi có viêm phổi thùy cao gấp 7,74 lần so với nhóm không có hình ảnh viêm phổi thùy trên X-quang (OR = 7,74, 95%CI: 3,45 - 26,39; p<0,05). Khả năng mắc viêm phổi nặng ở nhóm trẻ lây bệnh có nguồn lây trong gia đình giảm so với nhóm có nguồn lây từ bệnh nhi (OR = 0,2, 95%CI: 0,05 - 0,79, p<0,05). Kết luận: Viêm phổi do adenovirus ở trẻ em phần lớn là thể nặng. Hình ảnh X-quang có viêm phổi thùy và nguồn lây bệnh tại gia đình có liên quan đến tình trạng nặng của viêm phổi do adenovirus ở trẻ em.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Văn Hội (2017) Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng ở trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi tại Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Xín Mần, Hà Giang. Luận văn Dược Sỹ Chuyên khoa cấp I, Đại học Dược Hà Nội.
2. Đỗ Kính (2001) Phôi thai học người. Nhà xuất bản Y học, tr. 466-470.
3. Nguyễn Thị Hiền Lương (2008) Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi ở trẻ em tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai. Khóa luận tốt nghiệp dược sỹ, Trường Đại học Dược Hà Nội.
4. Trần Qụy và Trần Thị Hồng Vân (2013) Viêm phế quản phổi. Bài giảng Nhi khoa, tập 1, Nhà xuất bản Y học, tr. 390-396.
5. Trần Qụy (2013) Đặc điểm giải phẫu sinh lý bộ phận hô hấp trẻ em. Bài giảng Nhi Khoa tập 1, Nhà xuất bản Y học, tr. 375-377.
6. Trần Quy (2002) Suy hô hấp cấp tính ở trẻ em. Tài liệu Bồi dưỡng kiến thức Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, tr. 151-169.
7. Nguyễn Thị Thanh Xuân (2013) Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi ở trẻ em tại Khoa Nhi - Bệnh viện Bắc Thăng Long. Luận văn Thạc sỹ Dược học, Trường Đại học Dược Hà Nội.
8. Rudan I, Tomaskovic L, Boschi- pito C (2004) Global estimate of the incidence of clinical pneumonia among children under five years of age. Bull Worrld Health Organ: 82-89.
9. WHO (2004) Who/Unicef joint statement: Management of pneumonia in conmunity senttings.
10. WHO (2016) WHO/Pneumonia Fact sheet Updated September