Nhân một trường hợp ung thư biểu mô tuyến tại hậu môn nhân tạo hồi tràng

  • Nguyễn Đắc Thao Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
  • Nguyễn Xuân Hùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Main Article Content

Keywords

Hậu môn nhân tạo, ung thư trực tràng, đa polyp đại trực tràng

Tóm tắt

Ung thư biểu mô tuyến xuất phát từ hậu môn nhân tạo hiếm gặp, cơ chế sinh bệnh chưa rõ ràng và mới chỉ được mô tả trong y văn bằng những thông báo lâm sàng. Chúng tôi mô tả một trường hợp ung thư xuất phát từ hậu môn nhân tạo hồi tràng trên bệnh nhân ung thư trực tràng, có đa polyp đại trực tràng.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Procaccino L, Rehman S et al (2015) Adenocarcinoma arising at ileostomy sites: Two cases and a review of the literature. World J Gastrointest Surg 7(6): 94-97.
2. Attanoos R, Billings PJ et al (1995) Ileostomy polyps, adenomas, and adenocarcinomas. Gut 37(6): 840-844.
3. Cuesta MA and Donner R (1976). Adenocarcinoma arising at an ileostomy site: Report of a case. Cancer 37(2): 949-952.
4. Sigler L and Jedd FL (1969) Adenocarcinoma of the ileostomy occurring after colectomy for ulcerative colitis: Report of a case. Dis Colon Rectum 12: 45-48.
5. Morgan MN (1966) Carcinoma in a caecostomy in longstanding ulcerative colitis. Proc R Soc Med 59: 427.
6. Iwamoto M, Kawada K et al (2015) Adenocarcinoma arising at a colostomy site with inguinal lymph node metastasis: Report of a case. Japanese Journal of Clinical Oncology 45(2): 217-220.