Nghiên cứu đặc điểm tiền sử bệnh tật ở trẻ dưới 5 tuổi mắc hen phế quản điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương

  • Nguyễn Thị Thái Hà Bệnh viện Nhi Trung ương
  • Phạm Thu Hiền Bệnh viện Nhi Trung ương

Main Article Content

Keywords

Hen phế quản, trẻ em, tiền sử bệnh tật

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả một số đặc điểm tiền sử bệnh tật của trẻ hen phế quản lứa tuổi dưới 5 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 9/2016 đến tháng 8/2017. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả loạt bệnh bao gồm 156 trẻ được chẩn đoán hen phế quản theo tiêu chẩn GINA (Global Intiative for asthma) 2016. Kết quả: 26,3% trẻ sinh ra bằng phương thức can thiệp mổ đẻ, đẻ thiếu tháng 7,7% và 67,3% trẻ được nuôi dưỡng bằng chế độ hỗn hợp ngay từ khi mới sinh. Các yếu tố khởi phát hen thường gặp nhất là do thay đổi thời tiết chiếm 89,1%, 33,3% là do vi rút, viêm đường hô hấp trên. Tiền sử dị ứng: Tỷ lệ trẻ có viêm mũi dị ứng là 22,4%, viêm da cơ địa, mề đay là 17,3%. Trong gia đình 50% có ít nhất một người bị dị ứng. Tuổi xuất hiện ho, khò khè lần đầu dưới 2 tuổi chiếm 48,1% và trong độ tuổi từ 2 - 5 tuổi là 51,9%. Chẩn đoán hen trước 2 tuổi là rất ít 5,1%, chủ yếu là từ 2 - 5 tuổi chiếm 94,9%. Kết luận: Khai thác đặc điểm tiền sử góp phần quan trọng trong việc xác định cơn hen ở trẻ dưới 5 tuổi.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

Nguyễn Năng An (2001) Chương trình khởi động toàn cầu về hen và một số hiểu biết mới về bệnh này. Thông tin Y học lâm sàng - Bệnh viện Bạch Mai, số 4, tr. 27-34.
2. Lê Thị Hồng Hanh (2002) Một số nhận xét về tình hình hen phế quản ở trẻ em tại Khoa Hô hấp - Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp chí Y học Thực hành, tr. 47-49.
3. Nguyễn Thị Diệu Thúy và Peter Gibson (2010) Ảnh hưởng của khói thuốc lá lên đặc điểm viêm tại đường thở tại đường thở trẻ hen phế quản, báo cáo tại Hội nghị Khoa học Nhi khoa Việt Nam - Australia lần thứ VIII. Tạp chí Nhi khoa, tập 3, số 3 và 4.
4. Phonethip Keochineda (2014) Nghiên cứu sự thay đổi một số cytokine trong cơn hen cấp ở trẻ hen phế quản dưới 5 tuổi có nhiễm virus hợp bào hô hấp. Luận văn Thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
5. Bùi Anh Sơn (2012) Đánh giá hiệu quả của Singulare trong điều trị dự phòng hen phế quản trẻ em từ 1 đến 5 tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Luận văn Thạc sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
6. Tôn Kim Long (2003) Nghiên cứu tình hình hen viêm mũi dị ứng ở học sinh một số trường trung học phổ thông nội thành Hà Nội năm 2003. Luận văn thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội, tr. 18-46.
7. Mai Lan Hương (2006) Một số yếu tố liên quan đến độ nặng của bệnh và hiệu quả của Seretide trong điều trị dự phòng hen phế quản trẻ em. Luận văn Thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội, tr. 1-75.
8. Asasen P and Naclerio R (2001) Choronic rhinosinussi-tis and asthma. Manual of asthma management: 537-547.
9. Lam DSY, Leung SP and So KT (2007) Age of onset of asthma symptom. HK J Paediat 12: 11-14.