Nghiên cứu hiệu quả khôi phục huyết động của bóng đối xung nội động mạch chủ trong điều trị sốc tim do nhồi máu cơ tim

  • Nguyễn Mạnh Dũng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Trần Duy Anh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Hoa Lê Thị Việt Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả khôi phục huyết động và tính an toàn của phương pháp bơm bóng đối xung nội động mạch chủ trong hỗ trợ điều trị sốc tim do nhồi máu cơ tim. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, can thiệp trên 45 bệnh nhân sốc tim do nhồi máu cơ tim, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Tim Hà Nội, từ năm 2012 - 2017. Kết quả và kết luận: Huyết động được khôi phục nhanh sau đặt bóng (nhịp tim, huyết áp động mạch, phân suất tống máu thất trái - EF, chỉ số cung lượng tim - CI, sức cản mạch hệ thống- SVR); nồng độ lactate máu, liều thuốc vận mạch và thuốc cường tim giảm có ý nghĩa sau 24 và 48 giờ (p<0,005). Hiệu quả hỗ trợ điều trị tốt: Thời gian bệnh nhân thoát sốc là 24,1 ± 6,2 giờ, tỷ lệ sống là 57,8%. Biến chứng nhiễm khuẩn 8,8% (tại chỗ: 6,6%, toàn thân: 2,2%), giảm tiểu cầu 8,8%, thiếu máu chi 4,4%.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Trần Duy Anh, Lê Việt Hoa, Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Nguyễn Vinh, Nguyễn Thị Quý và cộng sự (2010) Hiệu quả khôi phục huyết động của bóng đối xung nội động mạch chủ trong điều trị suy tim nặng ở bệnh nhân phẫu thuật tim mở. Tạp chí Y dược Lâm sàng 108, tập 6/ 2010.
2. Bolooki H (1998) Clinical application of intra-aortic balloon pump. 3rd ed.
3. Joel K Kahn, MD, FACC, FSCAI (2004) Intra-aortic balloon pumping – theory and clinical applications in the 21st century, a monograph for the clinician. US Cardiology 1(1): 1-6.
4. Marc Cohen, Philip Urban et al (2003) IABP in US and non-US centres: Results of the Benchmark Registry. European heart J (24): 1763-1770.
5. Osama EA, Thore HP, Jan LS et al (1998) Intraaortic balloon pump in open heart operations: 10-years follow-up with risk analysis. Ann Thorac Surg (65): 741-7476
6. Thiele, Holger et al (2015) Management of cardiogenic shock. European Heart Journal 36(20): 1223-1230.
7. Thiele H, Zeymer U et al (2012) Intraaortic balloon support for myocardial infarction with cardiogenic shock. N Engl J Med 367(14): 1287-1296.