Đã đăng: 2020-08-26


Ca ghép phổi lấy từ người cho chết não đầu tiên tại Việt Nam: Quá trình hồi sức và điều trị sau ghép [1-9]
Mai Hồng Bàng, Phạm Nguyên Sơn, Lê Thị Việt Hoa, Lê Lan Phương Phương, Ngô Đình Trung, Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Thái Cường, Phạm Đăng Hải, Nguyễn Thị Thu
Kinh nghiệm bước đầu về phẫu thuật ghép hai phổi lấy từ người cho chết não đầu tiên tại Việt Nam [18-24]
Mai Hồng Bàng, Nguyễn Thế Hoàng, Ngô Vi Hải, Trần Trọng Kiểm, Mai Văn Viện, Lê Hải Sơn, Nguyễn Mạnh Dũng
Vai trò của dấu ấn DNA tự do của virus Epstein-Barr trong kiểm soát bệnh ung thư vòm mũi họng [127-131]
Hồ Hữu Thọ; Triệu Thị Nguyệt, Đỗ Trâm Anh, Nguyễn Đình Ứng, Bùi Tiến Sỹ, Hoàng Đào Chinh, Nghiêm Đức Thuận