Nghiên cứu chỉ số chức năng tim và mối liên quan với nồng độ TNF-α huyết thanh ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp

  • Hoàng Trung Dũng Bệnh viện Bạch Mai
  • Nguyễn Minh Trang Bệnh viện Bạch Mai
  • Nguyễn Đức Điển Học viện Quân y

Main Article Content

Keywords

Viêm khớp dạng thấp, chỉ số chức năng tim, nồng độ TNF-α huyết thanh

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự thay đổi một số chỉ số chức năng tim ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp và tìm hiểu mối liên quan một số chỉ số chức năng tim với nồng độ TNF-α huyết thanh. Đối tượng và phương pháp: 122 bệnh nhân viêm khớp dạng thấp và 51 người khỏe mạnh làm nhóm chứng được khảo sát chỉ số chức năng tim bằng siêu âm Doppler tim và xét nghiệm nồng độ TNF-α huyết thanh. Kết quả: Có sự thay đổi một số chỉ số chức năng tim ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp so với nhóm chứng. Có mối tương quan yếu một số chỉ số chức năng tim với nồng độ TNF-α huyết thanh ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp. Kết luận: Có mối tương quan một số chỉ số chức năng tim với nồng độ TNF-α huyết thanh ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Alpaslan M, Onrat E, Evcik D (2003) Doppler echocardiographic evaluation of ventricular function in patients with rheumatoid arthritis. Clin Rheumatol 22(2): 84-88.
2. Arnett FC, Edworthy SM, Bloch DA et al (1988) The American Rheumatism Association 1987 revised criteria for the classification of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 31(3): 315-324.
3. Arslan S, Bozkurt E, Sari RA et al (2006) Diastolic function abnormalities in active rheumatoid arthritis evaluation by conventional Doppler and tissue Doppler: Relation with duration of disease. Clin Rheumatol 25(3): 294-299.
4. Birdane A, Korkmaz C, Ata N et al (2007) Tissue Doppler imaging in the evaluation of the left and right ventricular diastolic functions in rheumatoid arthritis. Echocardiography 24(5): 485-493.
5. Fatma E, Bunyamin K, Savas S et al (2015) Epicardial fat thickness in patients with rheumatoid arthritis. Afr Health Sci 15(2): 489-495.
6. Pinheiro FA, Souza DC, Sato EI (2015) A study of multiple causes of death in rheumatoid arthritis. J Rheumatol 42(12): 2221-2228.
7. Rexhepaj N, Bajraktari G, Berisha I et al (2006) Left and right ventricular diastolic functions in patients with rheumatoid arthritis without clinically evident cardiovascular disease. Int J Clin Pract 60(6): 683-688.
8. Sitia S, Tomasoni L, Cicala S et al (2012) Detection of preclinical impairment of myocardial function in rheumatoid arthritis patients with short disease duration by speckle tracking echocardiography. Int J Cardiol 160(1): 8-14.
9. Tomas L, Lazurova I, Oetterova M et al (2013) Left ventricular morphology and function in patients with rheumatoid arthritis. Wien Klin Wochenschr 125(9-10): 233-238.
10. Zacà V, Ballo P, Galderisi M et al (2010) Echocardiography in the assessment of left ventricular longitudinal systolic function: Current methodology and clinical applications. Heart Fail Rev 15: 23-37.