Thực trạng kiến thức về an toàn thực phẩm và các yếu tố liên quan của người nhà chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

  • Nguyễn Đình Phú Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thị Loan Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Phan Thanh Hải Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Đào Thị Hảo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Trần Thị Phúc Nguyệt Trường Đại học Y Hà Nội

Main Article Content

Keywords

An toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, người nhà chăm sóc bệnh nhân

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kiến thức an toàn thực phẩm của người nhà chăm sóc bệnh nhân và các yếu tố liên quan tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đối tượng và phương pháp: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang. Tiến hành phỏng vấn ngẫu nhiên 210 người nhà chăm sóc bệnh nhân tại 10 khoa phòng trong bệnh viện, về kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm, và một số yếu tố liên quan như thực hành xem nhãn mác, số lần rửa thực phẩm, cách rửa thực phẩm, rửa tay và với thực trạng ngộ độc thực phẩm. Kết quả: 75,7% đối tượng nghiên cứu có trình độ kiến thức chung an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn và 24,3% đối tượng không đạt tiêu chuẩn. Một số yếu tố liên quan giữa kiến thức chung an toàn thực phẩm và thực hành an toàn thực phẩm được xác định trong nghiên cứu gồm: Thực hành xem nhãn mác thực phẩm bao gói sẵn (OR = 8,1, 95%CI: 2,98 - 21,9, p<0,05), số lần rửa thực phẩm (OR = 5,1, 95%CI: 2,1 - 12,7, p<0,05), cách rửa thực phẩm (OR = 7,4, 95%CI: 3,4 - 16,1, p<0,05). Kết luận: 75,7% người chăm sóc bệnh nhân có kiến thức đúng về an toàn vệ sinh thực phẩm, các yếu tố liên quan với trình độ kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm: Thực hành xem nhãn mác bao gói sẵn, số lần rửa thực phẩm, cách rửa thực phẩm.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Công Khẩn (2009) Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ở việt Nam - các thách thức và triển vọng. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học An toàn vệ sinh thực phẩm lần thứ 5, Hà Nội.
2. Hoàng Cao Sạ, Nguyễn Văn Chuyên (2011) Đánh giá hiệu quả mô hình giám sát an toàn thực phẩm dựa vào mạng lưới y tế dự phòng, chính quyền địa phương và y tế cơ sở. Tạp chí Y học thực hành, số 3(755), tr. 60-64.
3. Hà Huy Khôi (1997) Dịch tễ học dinh dưỡng. Nhà Xuất bản Y học, tr. 32-47.
4. Nguyễn Thị Xuân (2013) Thực trạng kiến thức, thực hành VSATTP của người nhà chăm sóc bệnh nhân và các yếu tố liên quan tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2013. Luận văn tốt nghiệp Cử nhân Y khoa, Trường Đại học Y hà Nội.
5. Bộ Y tế (2014) Bộ câu hỏi đánh giá kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm, kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn. Nhà Xuất bản Y học, tr. 146-148.
6. Cao Thị Hoa và cộng sự (2011) Kiến thức, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của người nội trợ chính trong gia đình ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. Tạp chí Y học thực hành, số 7(773), tr. 86-88.
7. Nguyễn Thanh Phong, Trần Thị Thu Liễu, Hoàng Hải và cộng sự (2016) Đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm của người tiêu dùng thực phẩm tại Lào Cai và Đồng Tháp năm 2015. Tạp chí Y học Dự phòng, số 4(177), tr. 132-134.
8. Trịnh Phương Lâm (2005) Thực trạng kiến thức - thái độ - thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của người nội trợ chính trong gia đình và một số yếu tố liên quan tại huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây. Khoá luận tốt nghiệp Bác sỹ Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.