Nghiên cứu tỷ lệ và mức độ đề kháng kháng sinh của vi khuẩn gây nhiễm khuẩn đường niệu trên bệnh nhân đặt thông tiểu

  • Nguyễn Trí Thức Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Đăng Mạnh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Nhiễm khuẩn tiết niệu, kháng kháng sinh, đặt thông tiểu

Tóm tắt

Mục tiêu: Tìm hiểu các vi khuẩn gây bệnh thường gặp trong nhiễm khuẩn đường tiết niệu ở những bệnh nhân có đặt thông tiểu và đánh giá sự đề kháng kháng sinh của các vi khuẩn đó tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đối tượng và phương pháp: Tiến cứu mô tả 183 mẫu nước tiểu của những bệnh nhân nhiễm khuẩn đường niệu do đặt thông tiểu. Kết quả và kết luận: Tỷ lệ mầm bệnh E. coli là cao nhất với 41,53%, tiếp đến là K. pneumoniae chiếm tỷ lệ hơn 15%, Pseudomonas aeruginosa là 10,38% và Acinetobacter baumannii là 4,37%. Tỷ lệ kháng cephalosporin thế hệ 3, 4 của E. coli dao động trong khoảng 40 - 61,5%, chưa thấy kháng với nhóm carbapenems. K. pneumoniae có tỷ lệ kháng cao với nhóm quinolone, cephalosporin thế hệ 3, tỷ lệ kháng với imipenem là 9,4% và meropenem là 6,5%. Pseudomonas aeruginosa có tỷ lệ đề kháng rất cao với hầu hết các kháng sinh, kháng cefepime 36,7% và amikacin 22,7%. Acinetobacter baumannii kháng với imipenem 40%, meropenem 39,1% và colistin là 0,0%.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Trần Thị Thanh Nga (2011) Nhiễm khuẩn và đề kháng kháng sinh tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2008 - 2009. Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh, tập 15, phụ bản số 4, tr. 545-549.
2. Clinical and laboratory standards institute (2008) Performance standards for antimicrobial disk susceptibility tests. M100-S18, Wayne, P.A, USA, 28(1): 113.
3. Paterson DL et al (2004) Antibiotic therapy for Klebsiella pneumoniae bacteremia: Implications of production of extended-spectrum b-lactamases. Clinical Infectious Diseases 39: 31-37.
4. Paterson DL and Bonomo (2005) RA-extended-spectrum beta-lactamases: A clinical update. American Society for Microbiology 18(4): 657-686.
5. Pankuch GA (2008) Activity of meropenem with and without ciprofloxacin and colistin against Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii. Antimicrobial agents and chemotherapy, Jan: 333-336.