Nghiên cứu tiền sử bệnh tật và biểu hiện lâm sàng dị ứng thức ăn của bệnh nhân hen phế quản điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương

  • Nguyễn Thị Mai Hoa Bệnh viện Nhi Trung ương
  • Phạm Thu Hiền Bệnh viện Nhi Trung ương
  • Lê Thị Minh Hương Bệnh viện Nhi Trung ương

Main Article Content

Keywords

Dị ứng thức ăn, hen phế quản, trẻ em

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả tiền sử dị ứng và biểu hiện lâm sàng dị ứng thức ăn của trẻ hen phế quản điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 6/2015 đến tháng 6/2016. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 172 trẻ hen phế quản, được khai thác tiền sử bản thân, tiền sử gia đình và các dấu hiệu lâm sàng của dị ứng thức ăn. Kết quả: Viêm mũi dị ứng là bệnh lý đồng mắc hay gặp nhất (47,67%). Tỷ lệ nghi ngờ dị ứng thức ăn chiếm 41,19%. Triệu chứng lâm sàng của dị ứng thức ăn nhanh theo cơ chế qua trung gian IgE bao gồm: Mày đay cấp gặp cao nhất (76,19%), triệu chứng đường hô hấp (47,62%), trong đó 28,57% có biểu hiện khó thở. Đối với dị ứng thức ăn chậm (không qua IgE) đặc điểm lâm sàng chủ yếu là tiêu chảy (62,50%), đau bụng (25,0%), chàm (50,0%), viêm da tiếp xúc (12,5%). Nguyên nhân gây dị ứng thức ăn theo cơ chế IgE thường gặp nhiều nhất là đạm sữa bò (28,6%), cua (23,8%), tôm (19,0%), cá (14,3%). Nguyên nhân gây dị ứng theo cơ chế không IgE là sữa bò (37,5%), tôm (25,0%), cua (25,0%), lòng trắng trứng (12,5%). Kết luận: Viêm mũi dị ứng là bệnh lý đồng mắc hay gặp nhất. Triệu chứng lâm sàng của dị ứng thức ăn khá đa dạng ở da, hệ hô hấp và tiêu hóa, các dị nguyên thường gặp gây dị ứng thức ăn là đạm sữa bò, trứng và hải sản.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Lê Thị Hồng Hanh (2009) Nghiên cứu vai trò của một số dị nguyên đường hô hấp ở bệnh nhi hen phế quản. Tạp chí Nhi khoa 2(3-4), tr. 67-71.
2. Nguyễn Thị Diệu Thúy (2007) Airway inflammation in school-aged children with athma. In Medical doctoral thesis, University of Newcastle.
3. Friedlander JL, Sheehan WJ et al (2013) Food allergy and increased asthma morbidity in a school-based inner-city asthma study. The journal of allergy and clinical immunology in practice 1(5): 479-484.
4. Jennifer Johnson et al (2015) Perceived food hypersensitivity relates to poor asthma control and quality of life in young non-atopic asthmatics. PLoS One 10(4): 0124675.
5. Krogulska (2015) Prevalence and clinical impact of IgE-Mediated food allergy in school children with asthma: A double-blind placebo-controlled food challenge study. Allergy Asthma Immunol Res 7(6): 547-556.
6. Soller L et al (2012) Overall prevalence of self-reported food allergy in Canada. J Allergy Clin Immunol 130(4): 986-988.
7. Wang J et al (2011) Food allergies and asthma. Curr Opin Allergy Clin Immunol.