Hội chứng chuyển hóa trên bệnh nhân vảy nến trẻ em tại Bệnh viện Da liễu Trung ương

  • Nguyễn Thị Kim Hương Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô
  • Lê Hữu Doanh Bệnh viện Da liễu Trung ương

Main Article Content

Keywords

Đặc điểm lâm sàng, hội chứng chuyển hóa, , bệnh vảy nến, trẻ em

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát một số đặc điểm lâm sàng và hội chứng chuyển hóa ở bệnh vảy nến ở trẻ em tại Bệnh viện Da liễu Trung ương từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2018. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả tiến cứu trên 130 bệnh nhân trẻ em mắc vảy nến từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2018. Các bệnh nhân được khám, xét nghiệm để xác định các biểu hiện của hội chứng chuyển hóa. Kết quả: Tuổi mắc bệnh ở đối tượng trẻ em chủ yếu từ 6 - 11 (64,6%). Trẻ nam mắc là 55,4%. Phần lớn thời gian mắc bệnh là > 12 tháng (58,5%). Về độ tuổi khởi phát bệnh: 50,0% từ 6 - 12 tuổi. Triệu chứng cơ năng thường gặp nhất là ngứa, chiếm 61,5%. 18,5% bệnh nhân có tổn thương móng. Về mức độ nặng của bệnh: Với loại vảy nến thể thông thường, tỷ lệ bệnh nhân có PASI từ 10 trở lên chỉ chiếm 20,9%, thấp hơn người có PASI < 10. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa tình trạng mắc rối loạn chuyển hóa glucose, triglyceride, HDL-C và lipid với các loại bệnh vảy nến ở trẻ em (p<0,05). Kết luận: Bệnh vảy nến ở trẻ có sự rối loạn các thành phần của hội chứng chuyển hóa, cần phải xét nghiệm, theo dõi và tư vấn nguy cơ.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Hoàng Thị Ngọc Lý (2012) Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh vảy nến thể thông thường bằng cyclosporin A và daivobet. Luận văn Thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
2. Đào Thị Mai Hương (2017) Điều trị bệnh đỏ da toàn thân do vảy nến bằng uống cyclosporin. Luận văn Thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
3. Chiam LY, de Jager ME, Giam YC, de Jong EM, van de Kerkhof PC, Seyger MM (2011) Juvenile psoriasis in European and Asian children: Similarities and differences. Br J Dermatol 164(5): 1101-1103.
4. Silverberg NB (2009) Pediatric psoriasis: An update. Ther Clin Risk Manag 5: 849-856.
5. Griffiths CE, Barker JN (2007) Pathogenesis and clinical features of psoriasis. Lancet 370(9583): 263-271.
6. Tollefson MM (2014) Diagnosis and management of psoriasis in children. Pediatr Clin North Am 61(2): 261-277.
7. Cameron, AJ, JE Shaw and PZ Zimmet (2004) The metabolic syndrome: Prevalence in worldwide populations. Endocrinol Metab Clin North Am 33(2): 351-375.
8. Dogra S, Kaur I (2010) Childhood psoriasis. Indian J Dermatol Venereol Leprol 76(4): 357-365.