Đã đăng: 2020-12-16


Tổn thương động mạch giáp trên sau tiêm cồn điều trị bệnh lý bướu giáp [63-66]
Đặng Tuấn Nghĩa; Nguyễn Văn Nam, Trần Thanh Bình, Vũ Anh Hải, Lê Việt Anh, Nguyễn Khánh, Phan Duy Nguyên, Lê Vũ Duy
Kết quả nghiên cứu bước đầu sử dụng tế bào gốc tủy xương tự thân trong điều trị xơ gan mất bù do virus viêm gan B [109-115]
Đào Trường Giang, Nguyễn Văn Thái, Trần Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Bình An, Bùi Tiến Sỹ, Lý Tuấn Khải, Vũ Viết Sáng, Nguyễn Trọng Tuyển, Thái Doãn Kỳ, Nguyễn Tiến Thịnh