Đánh giá thị lực lập thể ở trẻ em bị lác cơ năng

  • Nguyễn Thùy Trang Trường Đại học Y Hà Nội
  • Nguyễn Đức Anh Trường Đại học Y Hà Nội
  • Nguyễn Xuân Tịnh Bệnh viện Mắt Trung ương

Main Article Content

Keywords

Thị lực lập thể, lác cơ năng, Titmus

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá mức độ thị lực lập thể và nhận xét một số yếu tố liên quan đến mức độ thị lực lập thể ở trẻ em bị lác cơ năng. Đối tượng và phương pháp: Tiến cứu, mô tả cắt ngang trên 55 bệnh nhân, tuổi từ 3 đến 15 tuổi được chẩn đoán lác cơ năng tại Bệnh viện Mắt Trung ương từ tháng 9/2017 đến tháng 7/2018. Các bệnh nhân được khám mắt toàn diện, đo độ lác bằng lăng kính, đo thị lực lập thể bằng bảng Titmus. Kết quả: Mức độ thị lực lập thể trung bình của trẻ em có lác cơ năng là 318,36 ± 265,84 dây cung. Mức độ thị lực lập thể của bệnh nhân lác ngoài tốt hơn bệnh nhân lác trong. Mức độ thị lực lập thể của bệnh nhân có độ lác không ổn định tốt hơn bệnh nhân có độ lác ổn định. Yếu tố tuổi xuất hiện lác có mối liên quan tuyến tính nghịch biến với mức độ thị lực lập thể. Yếu tố nhược thị và độ lác liên quan đến mức độ thị lực lập thể nhưng không có ý nghĩa thống kê. Kết luận: Đánh giá mức độ thị lực lập thể giúp tiên lượng hiệu quả điều trị lác cơ năng ở trẻ em.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Trần Huy Đoàn, Nguyễn Chí Dũng (2009) Đánh giá tình trạng thị giác hai mắt sau phẫu thuật lác cơ năng người lớn. Nghiên cứu y học 1(60), tr. 46-52.
2. Rachael H (2018) Stereopsis and ARC. American Orthoptic Journal 41(1): 122-127.
3. Birch EE, Wang J (2009) Stereoacuity outcomes after treatment of infantile and accommodative esotropia. Optom Vis Sci 86(6): 647-652.
4. Lee SY (2015) Relationship between control grade, stereoacuity and surgical success in basic intermittent exotropia. Korean J Ophthalmol 29(3): 173-177.
5. Yoo-Ri Chung, Hongseok Yang, Ho Min Lew, Jong Bok Lee, Yoon-Hee Chang (2008) The assessment of stereoacuity in patients with strabismus. J Korean Ophthalmol Soc 49(8): 1309-1316.
6. Lee S (2001) Comparison of distance and near stereoacuity in normal and intermittent exotropic children. J Korean Ophthalmol Soc 42(4): 624-629.
7. Reeves L (2010) Binocular vision: Development, depth perception and disorders. Nova Science Publishers, Inc: 1.