Nhân một trường hợp áp xe trên cơ nâng hậu môn do thủng túi thừa đại tràng sigma

  • Nguyễn Đắc Thao Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
  • Nguyễn Xuân Hùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Main Article Content

Keywords

Áp xe cạnh hậu môn, áp xe trên cơ nâng hậu môn, viêm túi thừa đại tràng

Tóm tắt

Áp xe trên cơ nâng hậu môn hiếm gặp, và thường bắt nguồn từ áp xe hậu môn. Áp xe trên cơ nâng hậu môn do nguyên nhân khác như thủng túi thừa đại tràng rất hiếm gặp và có nguyên tắc điều trị khác. Chúng tôi thông báo lâm sàng 1 trường hợp thủng túi thừa đại tràng sigma biểu hiện bởi áp xe trên cơ nâng hậu môn đã vỡ vào lòng trực tràng đồng thời điểm lại y văn về bệnh lí này.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Anderson BB, Tuckson WB (1988) Pelvic endometriosis presenting as a supralevator abscess. Journal of the national medical association 80(8): 931-933.
2. Gary MA, Wu J, Bradway M (2013) The space between: A supralevator abscess caused by perforated diverticulitis. Journal of surgical case reports 6: 1-3.
3. Murphy PB, Belliveau P (2012) Left-sided sigmoid diverticulitis presenting as right-sided thigh abscess. International Surgery 97(4): 285-287.
4. Amor I B, Kassir R, Bachir E et al 2015) Perforated diverticulitis of the sigmoid colon revealed by a perianal fistula. International Journal of Surgery Case Reports 8: 73-75.
5. Parks AG, Gordon PH, Hardcastle JD (1976) A classification of fistula-in-ano. The Bristish Journal of Surgery 63(1): 1-12.
6. Pellino G, Selvaggi F (2014) Surgical treatment of perianal fistulizing crohn's disease: From lay-open to cell-based therapy an overview. The Scientific World Journal: 1-8.
7. Vasileios R, Anna G, Christos L et al (2013) Abdominal wall abscess due to acute perforated sigmoid diverticulitis: A case report with MDCT and US findings. Case Reports in Radiology: 1-5.
8. Garg P (2016) PERFACT procedure to treat supralevator fistula-in-ano: A novel single stage sphincter sparing procedure. World Journal of Gastrointestinal Surgery 8(4): 326-334.
9. Sanyal S, Khan F, Ramachandra (2012) Successful management of a recurrent supralevator abscess: A case report. Case Reports in Surgery: 1-3.