Vai trò của test phục hồi phế quản trong phân loại mức độ nặng của hen phế quản trẻ em

  • Nguyễn Thị Thái Hà Bệnh viện Nhi Trung ương
  • Phạm Thu Hiền Bệnh viện Nhi Trung ương
  • Lê Thị Minh Hương Bệnh viện Nhi Trung ương

Main Article Content

Keywords

Hen phế quản, trẻ em, test phục hồi phế quản IOS

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá vai trò của test phục hồi phế quản trong phân loại mức độ nặng của hen phế quản trẻ nhỏ. Đối tượng và phương pháp: 156 bệnh nhân hen phế quản chẩn đoán theo tiêu chuẩn GINA 2016, tuổi từ 2 đến ≤ 5, được quản lý và theo dõi điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, thời gian từ tháng 9/2016 đến tháng 8/2017. Phương pháp: Mô tả loạt ca bệnh, sử dụng máy IOS để thăm dò chức năng hô hấp và test phục hồi phế quản. Kết quả: Phân mức độ hen theo IOS: Có 40,4% chức năng phổi bình thường, 31,4% là nhẹ, 14,1% là trung bình, 10,2% là nặng, 3,9% là rất nặng. Tỷ lệ tăng IgE, bạch cầu ái toan ở bệnh nhân có test phục hồi phế quản dương tính cao hơn so với nhóm âm tính (p<0,05). Phân loại mức độ hen theo IOS cho thấy mức độ hen càng nặng, tỷ lệ test phục hồi phế quản dương tính càng cao (p<0,05). Kết luận: Test phục hồi phế quản IOS có giá trị phân loại mức độ hen phế quản ở trẻ em. Test phục hồi phế quản dương tính càng cao có liên quan đến tỷ lệ tăng IgE, bạch cầu ái toan và mức độ hen nặng của bệnh.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. WHO (2008) Fact Sheet No 307.
2. Sharma GD (2014) Pediatric asthma.
3. Nguyễn Năng An (2001) Chương trình khởi động toàn cầu về hen và một số hiểu biết mới về bệnh này. Thông tin y học lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai, số 4, tr. 27-34.
4. Komarow HD, Skinner J, Young M et al (2012) A study of the use of impulse oscillometry in the evaluation of children with asthma: Analysis of lung parameters, order effect, and utility compared with spirometry. Pediatr Pulmonol 47(1): 18-26.
5. Oppenheimer BW, Goldring RM, Herberg ME et al (2007) Distal airway function in symptomatic subjects with normal spirometry following World Trade Center dust exposure. Chest 132(4): 1275-1282.
6. GINA (2016) Global Strategy for Asthma Management and Prevention. USA.
7. Winkler J, Hagert-Winkler A, Wirtz H et al (2009) Modern impulse oscillometry in the spectrum of pulmonary function testing methods. Pneumologie 63(8): 461-469.
8. Trần Quỵ (2008) Những hiểu biết cơ bản về hen phế quản trẻ em. Dịch tễ học, chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh hen, Nhà Xuất bản Y học.