Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan về rối loạn trí nhớ hình ảnh trên bệnh nhân động kinh cơn lớn ở người trưởng thành

  • Nguyễn Văn Hướng Trường Đại học Y Hà Nội
  • Nguyễn Ngọc Mai Trường Đại học Y Hà Nội

Main Article Content

Keywords

Động kinh, trí nhớ hình ảnh

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mô tả một số đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan về rối loạn về trí nhớ hình ảnh trên bệnh nhân động kinh cơn lớn ở người trưởng thành. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu được thực hiện trên 35 bệnh nhân động kinh là người trưởng thành. Tất cả các đối tượng nghiên cứu được đánh giá về trí nhớ hình ảnh qua lâm sàng và trắc nghiệm về trí nhớ hình ảnh. Kết quả: Trong các bệnh nhân nghiên cứu, bệnh nhân có rối loạn về trí nhớ hình ảnh chung chiếm 97,14%, trong đó trí nhớ hình ảnh nhớ lại ngay chiếm 88,46%, trí nhớ hình ảnh nhớ lại có trì hoãn chiếm 95%, nhận biết hình ảnh có trì hoãn 97,06%. Nhóm bệnh nhân điều trị bằng gardenal (phenobacbital) điểm suy giảm trí nhớ hình ảnh rõ rệt so với bệnh nhân điều trị các nhóm thuốc khác có ý nghĩa thống kê p<0,01 (p=0,001). Kết luận: Bệnh nhân có rối loạn trí nhớ hình ảnh chiếm 92%. Trong rối loạn nhận biết hình ảnh có trì hoãn chiếm 97,06%. Rối loạn trí nhớ hình ảnh có nguy cơ rối loạn cao ở nhóm bệnh nhân có tuổi khởi phát động kinh dưới 18 tuổi, thời gian mắc bệnh trên 10 năm và việc sử dụng nhóm thuốc kháng động kinh phenobacbital (gardenal).


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Aldenkamp AP, Arends AJ (2004) Effects of epileptiform EEG discharges on cognitive function: Is the concept of transient cognitive impairment, still valid?. Epilepsy Behav 5(1): 25-34.
2. American Psychiatric Association (2013) Diagnostic and Statistical manual of Mental disorders-V.
3. Marques CM, Cacboclo LO, Da Silva TI et al (2007) Cognitive decline in temporal lobe epilepsy due to unilaterial hippocampal sclerosis. Epilepsy hehav 10(3): 477-485.
4. Deonna T (2005) Cognitive and behavioural disorders of epileptic origin in children. In: Roulet-Perez E, editor. Clinics in developmental medicine. Cambridge: Mac Keith Press, Cambridge University Press.
5. Helmstaedter C, Gleibner U, Zentner J et al (1998) Neuropsychological consequences of epilepsy surgery in frontal lobe epilepsy. Neuropsychologia: 36(4): 333-341.
6. American Psychiatric Association (2000) Diagnostic and Statistical manual of Mental Disorders. DSM- IV-TR, 4th ed, Washington.
7. Meador KJ, Loring DW, Ray PG et al (2009) Differential cognitive effects of carbanmazepine and gabapentin. Epilepsia 40: 1279-1285.
8. Komolafe MA, Sunmonu TA, Ogunrin AO et al (2009) Cognitive assessment in patients with epilepsy using the Community Screening Interview for Dementia. Epilepsy Behav 14: 535-539.