Tình trạng đau vùng răng hàm mặt của một nhóm sinh viên chuyên khoa răng hàm mặt và đa khoa Trường Đại học Y Hà Nội

  • Lê Long Nghĩa Trường Đại học Y Hà Nội
  • Trần Thị Mỹ Hạnh Trường Đại học Y Hà Nội

Main Article Content

Keywords

Sinh viên, đau vùng răng hàm mặt

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả tình trạng đau vùng răng hàm mặt của một nhóm sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội. Đối tượng và phương pháp: Sinh viên năm thứ 6 khóa 2011 - 2017, Trường Đại học Y Hà Nội chuyên ngành răng hàm mặt và đa khoa. Phương pháp: Mô tả cắt ngang. Kết quả: Nhạy cảm ngà có tỷ lệ lớn nhất (74,2%), đau buốt dữ dội vùng mặt có tỷ lệ thấp nhất (4,8%). Triệu chứng nhạy cảm lợi hoặc có đau lợi khi chải răng và triệu chứng tiếng kêu khớp chiếm tỷ lệ 47,2% và 41,1%. Nữ giới mắc nhiều triệu chứng đau vùng răng hàm mặt hơn so với nam giới. Các triệu chứng đau răng hàm mặt xuất hiện ở nhóm sinh viên đa khoa nhiều hơn so với nhóm sinh viên răng hàm mặt. Kết luận: Nhạy cảm ngà có tỷ lệ lớn nhất. Nữ giới mắc nhiều triệu chứng đau vùng răng hàm mặt hơn so với nam giới.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Trịnh Đình Hải (2013) Bệnh học quanh răng. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tr. 50-58.
2. McMillan AS, Wong M, CZheng J, Lam CL (2006) Prevalence of orofacial pain and treatment seeking in Hong Kong Chinese. J Orofac Pain 20: 218-225.
3. Macfarlane TV, Blinkhorn AS, Davies RM, Kincey J, Worthington HV (2002) Oro-facial pain in the community: Prevalence and associated impact. Community Dent Oral Epidemiol.
4. Locker D, Grushka M (1987) Prevalence of oral and facial pain and discomfort: Prelimirnary results ofa mail survey. Community Dent Oral Epidemiol 15: 169-172.
5. Keogh E (2008) Sex differences in pain. Rev Pain 2.
6. Mirjana Kostic, Sonja Smiljic, Jasmina Stevanovic (2016) Prevalence and characteristics of orofacial pain in university students. Journal of Oral Science 1: 7-13.
7. Akshay S, Leena J, Tejavathi N et al (2015) Epidemiology of orofacial pain: A retrospective study. Journal of Advanced Clinical and Research Insights 2: 12-15.