Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và sự hiện diện của tụ cầu vàng trong các tổn thương trứng cá bọc

  • Tạ Thị Nguyên Bệnh viện Da liễu Trung ương
  • Nguyễn Duy Hưng Bệnh viện Da liễu Trung ương

Main Article Content

Keywords

Trứng cá, trứng cá bọc, tụ cầu vàng

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm lâm sàng và xác định tỷ lệ nhiễm tụ cầu vàng trong tổn thương trứng cá bọc tại Bệnh viện Da liễu Trung ương từ tháng 8/2017 đến tháng 7/2018. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu 111 bệnh nhân được khám chẩn đoán trứng cá bọc, trong đó 63 bệnh nhân được khám tư vấn và đồng ý làm xét nghiệm nuôi cấy mủ trong tổn thương tại Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Da liễu Trung ương từ tháng 8/2017 đến tháng 7/2018. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả: Trong thời gian 1 năm đã có 40.813 lượt bệnh nhân được chẩn đoán trứng cá đến khám và điều trị, trong đó có 10.547 lượt bệnh nhân được chẩn đoán trứng cá bọc, chiếm 25,84%. Trong nhóm nghiên cứu, tỷ lệ trứng cá bọc ở nữ (50,4%) cao hơn nam (49,6%), chủ yếu ở độ tuổi 14 - 24 tuổi (76,5%). Tỷ lệ nhiễm tụ cầu vàng trong các tổn thương trứng cá bọc là 23,8% (nhóm trứng cá bọc nặng 30,4%, nhóm trứng cá bọc nhẹ chiếm 5,9%). Kết luận: Trứng cá bọc là một bệnh da thường gặp ở lứa tuổi 14 - 24 tuổi. Vai trò của vi khuẩn tụ cầu vàng trong các tổn thương trứng cá bọc vẫn đang là một vấn đề được bàn cãi tại Việt Nam và trên thế giới.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Minh Hồng (2008) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá hiệu quả điều trị bệnh trứng cá thông thường bằng vitamin A acid tại Bệnh viện Da liễu Quốc gia. Luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II, trường Đại học y Hà Nội, tr. 33-53.
2. Nguyễn Hữu Sáu (2011) Tình hình, đặc điểm bệnh trứng cá tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. Tạp chí Y học Việt Nam, tập 377, tháng 1, số 1, tr. 21-25.
3. Trần Thị Song Thanh (2001) Nhận xét điều trị bệnh trứng cá tại Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa. Nội san Da liễu, số 2, tr. 10-12.
4. Hoàng Ngọc Hà (2009) Nghiên cứu tình hình, đặc điểm lâm sàng và lượng testoteron trong máu bệnh nhân bị trứng cá thông thường. Luận văn thạc sĩ, Học viện Quân y.
5. Vũ Văn Tiến (2002) Tình hình, đặc điểm lâm sàng và lượng 17 - cetosteroid trong nước tiểu bệnh nhân trứng cá thông thường ở nam giới. Luận văn thạc sĩ, Học viện Quân y.
6. Khorvash F, Abdi F, Kashani HH et al (2012) Staphylococcus aureus in acne pathogenesis: A case-control study. North American journal of medical sciences 4(11): 573.
7. Fanelli M, Kupperman E, Lautenbach E et al (2011) Antibiotics, acne, and Staphylococcus aureus colonization. Arch Dermatol 147(8): 917-921.