Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue tại Khu Dã chiến điều trị sốt xuất huyết, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2017

  • Nguyễn Đăng Mạnh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Sốt xuất huyết Dengue, lâm sàng, cận lâm sàng, điều trị

Tóm tắt

Mục tiêu: Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị bệnh sốt xuất huyết Dengue tại Khu Dã chiến điều trị sốt xuất huyết, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2017. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu, mô tả, cắt ngang trên 520 bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue tại Khu Dã chiến điều trị sốt xuất huyết, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2017. Kết quả: Đặc điểm lâm sàng: 520 bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue với 302 bệnh nhân nam (58,1%), đa số gặp ở tuổi 16 - 30 (45,2%). Hầu hết bệnh nhân nhập viện vào giai đoạn sốt (61,7%) và được chẩn đoán mức độ là sốt xuất huyết Dengue (85,0%), không có sốt xuất huyết Dengue nặng. Đa số bệnh nhân có sốt cao đột ngột liên tục, 100% bệnh nhân có đau đầu, đau cơ khớp và da xung huyết. Xuất huyết dưới da chiếm tỷ lệ 49,4%, xuất huyết niêm mạc (17,7%), chủ yếu là chảy máu chân răng. Dấu hiệu cảnh báo hay gặp nhất là vật vã hoặc li bì 5,6%, tiếp theo là buồn nôn và nôn, đau bụng và gan to chiếm tỷ lệ thấp hơn lần lượt là 4,2%, 3,8% và 3,3%. Đặc điểm cận lâm sàng: Bạch cầu và tiểu cầu giảm, hematocrit tăng rõ nhất ở giai đoạn nguy hiểm của bệnh. Tỷ lệ bệnh nhân có tổn thương gan thấp (29,2% tăng SGOT, 33,5% tăng SGPT). Kết luận: 100% bệnh nhân khỏi về nhà hoặc chuyển điều trị nội trú, số ngày điều trị trung bình là 3,98 ± 0,92 ngày.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Đỗ Quang Hà (2003) Vi rút Dengue và dịch sốt xuất huyết. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật.
2. Lê Đăng Hà, Cao Văn Viên, Nguyễn Đức Hạnh (2003) Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng sốt xuất huyết Dengue ở người lớn. Tạp chí thông tin Y Dược, số 7, tr. 24-28.
3. Lê Thị Lựu (2009) Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết tại Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên 2009 - 2010. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 9, số 2, tr. 83-89.
4. Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Trọng Thế, Bùi Trí Cường, Vương Phúc Đường (2010) Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, yếu tố tiên lượng nặng bệnh sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue người lớn tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2009. Tạp chí Y Dược lâm sàng 108, tập 5, số đặc biệt, tr. 33-39.
5. Bộ Y tế (2017) Cập nhật tình hình bệnh sốt xuất huyết tại Việt Nam năm 2017.
6. Đoàn Văn Quyền, Ngô Văn Truyền (2014) Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả điều trị và yếu tố tiên lượng bệnh sốt xuất huyết Dengue người lớn. Tạp chí Y học thực hành.
7. Duane JG, Gary GC (1995) The emergence of a global health problem. Center for Disease Control and Prevention Fort Collins, Colorado, and San Juan, Puerto Rico, USA 1(2).
8. Francisco EG, Claudia TL (2005) Clinical pattern of hospitalized patients during a Dengue epidemic in Colima, Mexico. Dengue Bulletin 29: 8-17.
9. Lye DC, Chan M, Lee VJ (2008) Do young adults with uncomplicated Dengue fever need hospitalisation? A retropective analysis of clinical and laboratory features. Singapore Med J 49(6): 476-479.
10. WHO (2009) Dengue haemorrhagic fever. Diagnosis, treatment. Prevention and control, Geneva.