Khảo sát đặc điểm cơ cấu đối tượng bệnh nhân siêu âm tại Khoa Chẩn đoán chức năng - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

  • Hoàng Thị Loan Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Đỗ Mai Hà Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thanh Thảo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Cơ cấu đối tượng siêu âm

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm cơ cấu đối tượng bệnh nhân siêu âm tại Khoa Chẩn đoán chức năng nhằm chủ động trong việc phân luồng bố trí xét nghiệm siêu âm và có kế hoạch đầu tư trang bị máy móc phù hợp thực tế. Đối tượng và phương pháp: Hồi cứu kết hợp tiến cứu, mô tả cắt ngang trên các bệnh nhân đến khám siêu âm tại Khoa Chẩn đoán chức năng - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thời gian từ năm 2013 đến năm 2017. Kết quả: Trong thời gian 5 năm từ 2013 đến 2017 số lượng bệnh nhân làm xét nghiệm siêu âm tăng cao mỗi năm (từ 125,6% đến 342%). Tỷ lệ các bệnh nhân là quân và bảo hiểm quân qua các năm là tương đương chiếm 13%, tỷ lệ bệnh nhân dịch vụ tăng chiếm 55,35% và tỷ lệ bệnh nhân thuộc chế độ bảo hiểm y tế khác giảm xuống rõ rệt chiếm 31,56%. Cơ cấu siêu âm thay đổi rõ, năm 2013 siêu âm ổ bụng tổng quát chiếm 66,2%, siêu âm tim: 21,9%, tuyến giáp: 2,3% và tuyến vú: 0,8%. So với năm 2013 thì năm 2017 siêu âm tuyến giáp tăng từ 2,3 lên 11,3%, siêu âm Doppler khối u tăng từ 0,2 lên 4,6%, siêu âm trong thủ thuật tăng từ 0,1% lên 1,9%. Năm 2013, tỷ lệ sử dụng đầu dò Convex chiếm tới 71,4% so với các đầu dò khác nhưng đến năm 2017 tỷ lệ này chỉ còn chiếm 59,2%. Trong khi đó việc sử dụng đầu dò Linear năm 2017 tăng (17,9%) so với năm 2013 (4,8%). Thời gian bệnh nhân được khám siêu âm tập trung cao nhất trong ngày là từ 8 giờ đến 10 giờ 30 phút chiếm 52%. Kết luận: Trong thời gian 5 năm gần đây số lượng bệnh nhân làm xét nghiệm siêu âm ngày càng tăng cao. Tỷ lệ các bệnh nhân là quân và bảo hiểm quân qua các năm là ổn định không thay đổi, tuy nhiên tỷ lệ bệnh nhân là đối tượng dịch vụ tăng rõ rệt. Cơ cấu xét nghiệm siêu âm có thay đổi rõ, trong đó số lượng và tỷ lệ bệnh nhân siêu âm tuyến giáp và tuyến vú tăng lên, do đó việc sử dụng đầu dò linear cũng tăng theo. Thời gian bệnh nhân được khám siêu âm tập trung cao nhất trong ngày là từ 8 giờ đến 10 giờ 30 phút.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (1997) Hướng dẫn sử dụng mẫu biểu báo cáo bệnh viện. Quyết định Số: 2360/1997/QĐ - BYT ngày 14 tháng 11 năm 1997.
2. Bộ Y tế (1995) Thông tư quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Số: 40/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015.
3. Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa Chẩn đoán chức năng năm 2013.
4. Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa Chẩn đoán chức năng năm 2014.
5. Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa Chẩn đoán chức năng năm 2015.
6. Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa Chẩn đoán chức năng năm 2016.
7. Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa Chẩn đoán chức năng năm 2017.