Đã đăng: 2020-12-15


Nghiên cứu giá trị dấu ấn sinh học DKK1 và HBx-LINE1 trong chẩn đoán và theo dõi điều trị ung thư biểu mô tế bào gan
Lê Trung Hải, Phan Quốc Hoàn, Nguyễn Tiến Thịnh, Lê Thanh Sơn, Ngô Tất Trung, Đào Đức Tiến, Lê Trung Hiếu, Đào Phương Giang, Vũ Văn Quang, Mai Thanh Bình, Nguyễn Ngọc Đại Lâm
Đặc điểm bệnh tật của cộng đồng khu vực biên giới Tây Nguyên
Nguyễn Minh Hưng, Trịnh Thanh Hùng, Nguyễn Văn Bằng, Nguyễn Văn Ba, Nguyễn Văn Chuyên, Lê Bách Quang
Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về phục hồi chức năng sau đột quỵ não tại thành phố Thái Nguyên
Nguyễn Hoa Ngần, Hoàng Khải Lập, Nguyễn Phương Sinh, Trần Văn Tuấn, Nguyễn Minh Tuấn, Trương Mạnh Hà
Nghiên cứu thực trạng hoạt động thể lực của học sinh tại ba trường trung học phổ thông Hà Nội năm 2017
Nguyễn Mạnh Tiến, Nguyễn Thị Phương Anh, Trần Tiến Tú, Nguyễn Công Minh, Phạm Thị Hồng Vân, Trần Thị Anh, Đặng Vũ Phương Linh