Đánh giá tình trạng đau thắt lưng do thoái hóa cột sống trên bệnh nhân điều trị tại Khoa Lão khoa, Bệnh viện Châm cứu Trung ương

  • Nguyễn Đức Minh Bệnh viện Châm cứu Trung ương
  • Nguyễn Vinh Quốc Viện Y học cổ truyền Quân đội

Main Article Content

Keywords

Đau thắt lưng, thoái hóa cột sống

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tình trạng đau thắt lưng do thoái hóa cột sống và một số yếu tố liên quan. Đối tượng và phương pháp: 60 bệnh nhân tuổi từ 30 - 69, được chẩn đoán đau thắt lưng do thoái hóa cột sống, điều trị tại Khoa Lão khoa, Bệnh viện Châm cứu Trung ương từ tháng 3/2015 - 10/2016, không phân biệt giới tính, nghề nghiệp, tình nguyện tham gia nghiên cứu. Đánh giá đặc điểm chung các đối tượng nghiên cứu, mức độ đau theo thang điểm VAS, chất lượng cuộc sống theo Oswestry, đánh giá một số yếu tố liên quan tới đau và tình trạng lâm sàng tại cột sống thắt lưng. Kết quả: Nữ giới mắc bệnh chiếm tỷ lệ cao (65%), tuổi mắc bệnh trung bình 50,5 ± 13,8 năm với 43,3% mắc bệnh trên 6 tháng. 75% đối tượng là lao động phổ thông. Đau phần nhiều khởi phát mang tính chất từ từ và liên tục. Đau mức độ vừa và nặng chiếm 73,3%, đau cũng là nhân tố gây co cứng cơ vùng cột sống thắt lưng, hạn chế độ giãn cột sống thắt lưng và hạn chế tầm vận động cột sống thắt lưng. 75% được đánh giá chất lượng cuộc sống theo Oswestry ở mức độ trung bình và kém. Bệnh có liên quan rõ rệt với các yếu tố vận động, thời gian và yếu tố thay đổi thời tiết. Kết luận: Đau thắt lưng do thoái hóa cột sống gây ảnh hưởng nhiều tới chất lượng cuộc sống, lao động và sinh hoạt của người bệnh. Bệnh liên quan tới yếu tố tuổi, đặc điểm nghề, vận động và yếu tố thay đổi thời tiết.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Trần Ngọc Ân (2002) Bệnh thấp khớp - Đau vùng thắt lưng. Nhà Xuất bản Y học, Hà Nội.
2. Trần Quốc Bảo (2010) Lý luận cơ bản Y học cổ truyền. Nhà Xuất bản Y học, Hà Nội.
3. Lưu Thị Hà (2011) Nghiên cứu thực trạng đau thắt lưng ở công nhân nhà máy luyện thép Thái Nguyên và áp dụng một số biện pháp can thiệp. Luận án Tiến sỹ Y học, Đại học Y Thái Nguyên.
4. Nguyễn Thị Ngọc Lan (2010) Bệnh học cơ xương khớp nội khoa. Nhà Xuất bản Y học, Hà Nội, tr.138-163, 363-365.
5. Hồ Hữu Lương (2012) Đau thắt lưng và thoát vị đĩa đệm. Nhà Xuất bản Y học, Hà Nội.
6. Nghiêm Hữu Thành (2007) Thoái hóa khớp theo Y học cổ truyền. Hội thảo khoa học thông tin mới về chẩn đoán và điều trị thoái hóa khớp, tr. 11-20.
7. Nguyễn Minh Thu (2013) So sánh một số thang điểm lâm sàng đánh giá mức độ nặng của bệnh lý thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Luận văn Thạc sĩ y học, Học viện Quân y.
8. Lê Thành Xuân (2015) Tác dụng cải thiện tầm vận động cột sống thắt lưng của điện trường châm kết hợp bài Thân thống trục ứ thang. Tạp chí Y học Việt Nam, 430(1), tr. 41-44.
9. Faibank JG, Davies JB (2000) The Oswestry low back pain disability questionaire. Physiotherapy, 66: 71-73.