Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và mô bệnh học của tổn thương hốc mắt ở bệnh nhân được nạo vét hốc mắt

  • Lưu Viết Tiến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Lưu Quang Minh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Lê Thị Giang Viện Y học cổ truyền Quân đội
  • Nguyễn Chiến Thắng Bệnh viện Quân y 103

Main Article Content

Keywords

Đặc điểm lâm sàng, nạo vét hốc mắt, tổn thương hốc mắt

Tóm tắt

Mục tiêu: Tìm hiểu đặc điểm lâm sàng và mô bệnh học của tổn thương hốc mắt ở bệnh nhân được nạo vét hốc mắt. Đối tượng và phương pháp: 45 bệnh nhân đã được phẫu thuật nạo vét hốc mắt tại bệnh Viện Mắt Trung ương từ 01/01/2010 đến 31/12/2015. Các đối tượng được ghi nhận đặc điểm lâm sàng và kết quả giải phẫu bệnh. Kết quả: Tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là 48,8 ± 27,8 tuổi. 21/38 trường hợp bị mù. 66,7% bệnh nhân phải phẫu thuật nạo vét hốc mắt đã phẫu thuật cắt u trước đó. Vị trí nguyên phát của u: 42,2% ở mi mắt, 22,2% ở nhãn cầu, 17,8% ở kết mạc và 17,8% ở hốc mắt. Kết quả giải phẫu bệnh sau phẫu thuật: Ung thư nguyên bào võng mạc và u hắc tố ác tính: 20%, ung thư biểu mô tuyến bã: 17,8%, ung thư tế bào đáy và tế bào vảy gặp lần lượt là 13,3% và 11,1%. Tuổi trung bình của bệnh nhân mắc ung thư nguyên bào võng mạc là 2,9 ± 1,2 năm thấp hơn các loại ung thư khác có ý nghĩa thống kê (p<0,01). Kết luận: Bệnh nhân phẫu thuật nạo vét hốc mắt phần lớn là do u ác tính từ mi mắt xâm lấn vào hốc mắt. Ung thư nguyên bào võng mạc và u hắc tố ác tính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nạo vét hốc mắt.          

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Ali MJ, Honavar SG, Reddy VA (2011) Orbital retinoblastoma: Present status and future challenges - A review. Saudi J Ophthalmol 25(2): 159-167.
2. Axelrod M, Serafin D, Klitzman B (1990) Ultraviolet light and free radicals: An immunologic theory of epidermal carcinogenesis. Plast Reconstr Surg 86(3): 582-593.
3. Gunalp I, Gunduz K, Duruk K (1995) Orbital exenteration: a review of 429 cases. Int Ophthalmol 19(3): 177-184.
4. Nemet AY, Martin P, Benger R et al (2007) Orbital exenteration: A 15-year study of 38 cases. Ophthal Plast Reconstr Surg 23(6): 468-472.
5. Rahman I, Cook AE, Leatherbarrow B (2005) Orbital exenteration: A 13 year Manchester experience. Br J Ophthalmol 89(10): 1335-1340.
6. International Council of Opthalmology (2012) Visual standards - aspects and ranges of vision loss.