Đặc điểm bệnh tật của cộng đồng khu vực biên giới Tây Nguyên

  • Nguyễn Minh Hưng Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Trịnh Thanh Hùng Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Nguyễn Văn Bằng Học viện Quân y
  • Nguyễn Văn Ba Học viện Quân y
  • Nguyễn Văn Chuyên Học viện Quân y
  • Lê Bách Quang Học viện Quân y

Main Article Content

Keywords

Bệnh tật, cộng đồng dân cư, biên giới Tây Nguyên

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh tật của cộng đồng khu vực biên giới Tây Nguyên. Đối tượng và phương pháp: Mô tả cắt ngang có phân tích ở 1680 hộ gia đình trong 28 xã/ 12 huyện/ 4 tỉnh và 28 trạm y tế xã khu vực biên giới Tây Nguyên. Kết quả: Tỷ lệ hộ gia đình khu vực biên giới Tây Nguyên có ít nhất 1 người bị bệnh trong tháng là 28,51%. Tỷ lệ bị bệnh cao nhất ở nhóm trẻ em dưới 10 tuổi (36,19%), ở nhóm 10 - 19 tuổi (16,88%) và nhóm trên 60 tuổi (15,73%). Các bệnh cấp tính hay mắc chủ yếu tại cộng đồng khu vực biên giới Tây Nguyên cần phải điều trị là hội chứng cảm cúm (29,08%), viêm phổi - viêm phế quản (17,29%) và tiêu chảy (12,60%). Các bệnh mạn tính phải điều trị tại cộng đồng có tỷ lệ cao nhất là bệnh dạ dày (10,08%) và các bệnh xương khớp (7,36%). Kết luận: Tỷ lệ hộ gia đình có người mắc bệnh phải điều trị ở khu vực biên giới Tây Nguyên là khá cao. Bệnh lý mắc phải chủ yếu là bệnh truyền nhiễm.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2012) Atlas các bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam giai đoạn 2000 - 2011. Nhà Xuất bản Y học.
2. Trần Đăng Khoa (2013) Thực trạng và kết quả một số giải pháp can thiệp tăng cường tiếp cận, sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh y tế công lập tại huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa năm 2009 - 2011. Luận án Tiến sĩ y học, Trường Đại học Y tế công cộng.
3. WHO (2008) Health situation and trend. Geneva.
4. WHO (2010) Western Pacific Country Health information Profiles. Revision.
5. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung Ương (2012) Tình hình bệnh dịch mới và tái nổi ở Việt Nam, 2000-2011. Báo cáo toàn văn, Hội nghị Khoa học toàn quốc, Hội Y tế công cộng Việt Nam lần thứ 8, Hà Nội, tr. 1-31.
6. Nguyễn Tuấn Anh (2013) Thực trạng nhu cầu và khả năng cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh ở một số xã/ phường của Hà Nội. Luận văn Thạc sỹ Y học. Học viện Quân y.
7. Bộ Y tế (2014) Báo cáo chung tổng quan ngành y tế 2014.
8. Lê Sỹ Cẩn (2007) Thực trạng nhu cầu khám chữa bệnh của người Jarai, Bahnar và khả năng đáp ứng của Y tế một số xã tỉnh Gia Lai. Luận văn Thạc sĩ Y học, Học viện Quân y.
9. Nguyễn Phục Quốc (2009) Báo cáo kết quả Dự án “Điều tra cơ cấu bệnh tật, điều kiện vệ sinh môi trường, tập quán sinh hoạt của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên; đề xuất các biện pháp về y học nhằm cải thiện môi trường sống, nâng cao sức khỏe, góp phần ổn định an ninh chính trị”.