Hiệu quả điều trị viêm quanh khớp vai đơn thuần thể hàn thấp bằng xông thuốc kết hợp vận động trị liệu

  • Nguyễn Vinh Quốc Viện Y học cổ truyền Quân đội
  • Nguyễn Đức Minh Bệnh viện Châm cứu Trung ương

Main Article Content

Keywords

Viêm quanh khớp vai, xông thuốc, vận động trị liệu

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị viêm quanh khớp vai đơn thuần thể hàn thấp bằng xông thuốc kết hợp vận động trị liệu. Đối tượng và phương pháp: 30 bệnh nhân tuổi từ 18 - 75 được chẩn đoán viêm quanh khớp vai đơn thuần theo tiêu chuẩn của Codman EA, thuộc chứng kiên tý thể hàn thấp theo Y học cổ truyền, không phân biệt giới tính, tình nguyện tham gia nghiên cứu. Được điều trị bằng xông thuốc cục bộ tại chỗ khớp vai bên đau kết hợp tập vận động có hướng dẫn. So sánh kết quả trước và sau 15 ngày điều trị. Kết quả: 93,3% BN đạt kết quả điều trị tốt và khá. Điểm VAS trung bình giảm từ 6,5 ± 1,4 (điểm) trước điều trị xuống còn 2,1 ± 0,8 (điểm) sau điều trị, khác biệt có ý nghĩa thống kê. Tầm vận động khớp vai các động tác cải thiện tốt hơn có ý nghĩa so với trước điều trị. Kết luận: Xông thuốc Y học cổ truyền kết hợp vận động trị liệu có tác dụng giảm đau, cải thiện tầm vận động khớp đối với bệnh nhân viêm quanh khớp vai đơn thuần thể hàn thấp.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Hà Hoàng Kiệm (2015) Viêm quanh khớp vai, chẩn đoán và điều trị. Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, Hà Nội.
2. Viện Y học cổ truyền Quân đội (2013) Một số chuyên đề nội khoa Y học cổ truyền, chứng tý. Nhà Xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội.
3. Trần Ngọc Ân (2002) Viêm quanh khớp vai, Bệnh thấp khớp. Nhà Xuất bản Y học, Hà Nội.
4. Nguyễn Thị Nga (2006) Đánh giá hiệu quả điều trị viêm quanh khớp vai thể đơn thuần bằng thuốc kết hợp vật lý trị liệu - phục hồi chức năng. Luận văn tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y Hà Nội.
5. Vũ Thị Duyên Trang (2013) Đánh giá hiệu quả vận động trị liệu kết hợp vật lý trị liệu trong điều trị viêm quanh khớp vai thể đơn thuần. Luận văn Thạc sỹ y học, Trường đại học Y Hà Nội.
6. Nguyễn Hữu Huyền, Lê Thị Kiều Hoa (2011) Nghiên cứu hiệu quả điều trị viêm quanh khớp vai thể đông cứng nghẽn tắc bằng vật lý trị liệu kết hợp tập vận động. Tạp chí y học thực hành, 772, tr. 128-131.
7. Nguyễn Thị Thu Hà, Dương Trọng Nghĩa, Nguyễn Kim Ngọc (2016) Tác dụng giảm đau và cải thiện chức năng vận động cột sống thắt lưng của điện châm kết hợp với xông thuốc Y học cổ truyền trên bệnh nhân đau lưng cấp. Tạp chí nghiên cứu y học, 103 (5), tr. 64-70.