Đánh giá hiệu quả truyền thông về ung thư vú ở phụ nữ tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội năm 2018

  • Nguyễn Thị Liên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thanh Hà Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Tự khám vú, ung thư vú

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự thay đổi nhận thức về ung thư vú và tự khám vú sau tác động của truyền thông. Đối tượng và phương pháp: Gồm 110 phụ nữ độ tuổi từ 20 - 59 tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Phương pháp nghiên cứu tiến cứu, mô tả. Kết quả: Có sự cải thiện rõ rệt nhận thức về ung thư vú từ 15,0% lên 98,2%, tự khám vú 2,7% lên 98,2%, tỷ lệ phụ nữ có kiến thức về ung thư vú đạt 93,6%. Kết luận: Với tác động của truyền thông, đã giúp cho nhận thức về ung thư vú và tự khám vú của phụ nữ được cải thiện rõ rệt.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc (2016) Triệu chứng ung thư vú có phát hiện sớm được không, http://ungbuouvietnam.com/trieu-chung-ung-thu-vu-co-phat-hien-som-duoc-khong/, xem 27/10/2016.
2. Bệnh viện Ung bướu Hùng Việt (2014) Những dấu hiệu không bình thường cảnh báo UTV, , xem 27/10/2016.
3. Đỗ Kim Sơn, Trần Vũ (2009) Một số yếu tố liên quan đến hành vi tự khám vú tại nhà ở phụ nữ độ tuổi 15 - 49 tại xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Tạp chí y tế công cộng, số 11.
4. Alneema AB (2013) Knowledge, attitude, and practice of breast-self examination among school teachers in Mosul City. Tikrit Medical Journal 19(2): 221-238.
5. Atlanta GA (2009) Cancer facts and figures 2009 - 2010. American Cancer Society [ACS].
6. Atlanta GA (2006) Cancer facts & figures for African Americans 2006 - 2007. American Cancer Society [ACS].
7. Tastan S, Iyigun E, Kilic A & Unver V (2011) Health beliefs concerning breast self-examination of nurses in turkey. Asian Nurser Research 5(3): 151- 156. Doi: 10.1016/j.anr.2011.09.001.