Đã đăng: 2020-12-01


Ghép phổi và những thách thức hiện nay
Nguyễn Thanh Tú, Mai Hồng Bàng, Phạm Nguyên Sơn, Ngô Vi Hải, Nguyễn Minh Lý, Lê Thị Việt Hoa, Bùi Tuấn Khoa, Nguyễn Mạnh Dũng
Kết quả bước đầu điều trị viêm rò khớp háng mạn tính sau tháo khớp nhân tạo bằng vạt cơ rộng ngoài cuống liền
Phùng Văn Tuấn, Lê Văn Đoàn, Lê Hồng Hải, Nguyễn Quốc Dũng, Ngô Thái Hưng, Mai Đắc Việt, Nguyễn Tiến Thành