Đã đăng: 2021-01-05


Ca lâm sàng: Nhồi máu cơ tim cấp trên bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ trong gây mê
Trần Đắc Tiệp, Nguyễn Đăng Thứ, Trần Hoài Nam, Lâm Ngọc Tú, Lê Hữu Trí
Chất lượng cuộc sống của người bệnh sau mổ rò hậu môn
Phạm Phúc Khánh, Nguyễn Ngọc Thực, Nguyễn Ngọc Ánh, Lê Nhật Huy, Phan Thị Dung