Ca lâm sàng: Nhồi máu cơ tim cấp trên bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ trong gây mê

  • Trần Đắc Tiệp Bệnh viện Quân y 103
  • Nguyễn Đăng Thứ Bệnh viện Quân y 103
  • Trần Hoài Nam Bệnh viện Quân y 103
  • Lâm Ngọc Tú Bệnh viện Quân y 103
  • Lê Hữu Trí Bệnh viện Quân y 103

Main Article Content

Keywords

Nhồi máu cơ tim, không yếu tố nguy cơ, gây mê nội khí quản

Tóm tắt

 Trong số các biến chứng tim mạch chu phẫu nhồi máu cơ tim cấp là biến chứng có tỷ lệ tử vong và tàn phế cao. Biến chứng này thường xảy ra ở các bệnh nhân có tiền sử bệnh mạch vành trước mổ, trong các phẫu thuật lớn và ở các giai đoạn có nhiều kích thích của gây mê và phẫu thuật. Tuy nhiên, cũng có thể xảy ra ở bệnh nhân hoàn toàn không có yếu tố nguy cơ nào trong giai đoạn hồi tỉnh. Chúng tôi xin báo cáo lâm sàng ca nhồi máu cơ tim cấp trên bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ ở giai đoạn hồi tỉnh sau phẫu thuật lấy phương tiện cố định cột sống thắt lưng. Theo dõi sát, phát hiện sớm và xử trí kịp thời là yếu tố giúp tăng tỷ lệ sống sót cho bệnh nhân.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Murathan Küçük, Necmettin Korucuk, Veysel Tosun et al (2018) Acute myocardial infarction associated with the induction of general anesthesia. The European Research Journal.
2. Priebe HJ (2005) Perioperative myocardial infarction-aetiology and prevention. BJA: British Journal of Anaesthesia 95(1): 3-19
https://doi.org/10.1093/bja/aei063.
3. Jayashree P, Pankaj P (2014) Intraoperative acute coronary syndrome in a patient during laprotomy. Journal of Dr. NTR University of Health Sciences 3(1): 63-65.
http://www.jdrntruhs.org/article.asp?issn=2277-8632;year=2014;volume=3;issue=1;spage=63;epage=65;aulast=Patki.
4. Lee TH, Marcantonio ER, Mangione CM et al (1999) Derivation and prospective validation of a simple index for prediction of cardiac risk of major noncardiac surgery. Circulation 100(10): 1043-1049.
5. Landesberg G, Beattie WS, Mosseri M et al (2009) Perioperative myocardial infarction. Circulation 119(22): 2936-2944.
6. Thygesen K, Alpert JS, Jaff AS et al (2012) Third universal definition of myocardial infarction. Eur Heart J 33(20): 2551-2567.
7. Kristensen SD, Knuuti J, Saraste A et al (2014) 2014 ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management: The Joint Task Force on non-cardiac surgery: Cardiovascular assessment and management of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Anaesthesiology (ESA). Eur Heart J 35(35): 2383-2431.
8. Reddy K, Khaliq A, Henning RJ (2015) Recent advances in the diagnosis and treatment of acute myocardial infarction. World J Cardiol 7(5): 243-276.
9. Devereaux PJ, Sessler DI (2015) Cardiac complications in patients undergoing major noncardiac surgery. N Engl J Med 373(23): 2258-2269.
10. Sellers D, Srinivas C, Djaiani G (2018) Cardiovascular complications after non-cardiac surgery. Anaesthesia 73(1): 34-42.