Đánh giá hiệu quả phục hình nhóm răng trước tổn thương lớn mô cứng thân răng được tái tạo bằng hệ thống chốt X.post và chốt Unimetric cùi giả composite

  • Lê Thị Yến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Phạm Thị Thu Hằng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Chốt- cùi giả, chốt Unimetric- cùi giả Composite, phục hình chốt cùi giả đúc, răng cửa, phục hình

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả phục hình nhóm răng trước tổn thương lớn mô cứng thân răng được tái tạo bằng hệ thống chốt X.Post và chốt Unimetric cùi giả Composite. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến hành trên 55 bệnh nhân (60 răng) có nhóm răng trước bị tổn thương lớn mô cứng thân răng, chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm: Nhóm A phục hình chốt unimetric-cùi giả composite gồm 27 bệnh nhân (30 răng). Nhóm B phục hình chốt X.post - cùi giả composite gồm 28 bệnh nhân (30 răng). Thời gian từ 10/2014 - 10/2019 tại Khoa Răng Miệng- Bệnh viện TWQĐ 108. Kết quả: Sau 1 năm phục hình (60/60 răng) kết quả tốt của cả 2 nhóm như nhau chiếm 100%, không có trường hợp nào thất bại. Sau 3 năm phục hình (57/60 răng): Nhóm A kết quả tốt 78,57%, trung bình 17,85%, thất bại 3,58%. Nhóm B tốt 98,65%, trung bình 10,35%, không có trường hợp nào thất bại. Sau 5 năm phục hình (54/60 răng): Nhóm A kết quả tốt 66,66%, trung bình 25,92%, thất bại 7,42%. Nhóm B kết quả tốt 88,88%, trung bình 7,42%, thất bại 3,71%. Kết luận: Đặt chốt X.post tái tạo cùi răng cho những răng mất lớn tổ chức cứng thân răng thay cho chốt kim loại để tránh nguy cơ nứt gãy chân răng nâng cao tuổi thọ của răng và tránh mất răng, tiết kiệm chi chí cho người bệnh.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Trần Thiên Lộc (1999) Các kỹ thuật lấy dấu ống chân răng và hố chốt ngà răng trong PHCĐ. Cập nhật nha khoa, tập 4 số 1, tr. 44-50.
2. Nguyễn Thành Nguyên (2008) Răng chốt- Bộ môn Răng Hàm Mặt. Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.
3. Phạm Ngọc Quang (2007) Nhận xét kết quả điều trị phục hình trụ kim loại cẩn sứ nhóm răng cửa được tạo cùi bằng chốt và composite. Luận án thạc sỹ Y khoa, Trường Đại học y Hà Nội.
4. Tống Minh Sơn (1996) Xử trí phục hình các tổn thương bệnh lý nhóm răng cửa. Luận án thạc sỹ y khoa.
5. Trương Uyên Thái (2010) Chấn thương răng. Tài liệu giảng dạy sau đại học- Bộ môn Răng miệng- Học viện Quân y.
6. Nguyễn Thị Thu Vân (2001) Đánh giá kết quả phục hồi thân răng hàm khuyết hổng lớn bằng chốt và cùi giả. Luận văn Thạc sĩ Y học, trường Đại học Y Hà Nội.
7. Hatzkyriakos AH (1992) A 3 years post operative - clinical evaluation of posts and cores beneath existing crowns. The Journal of prosthetic dentistry 67(4): 454-467.
8. Del casticlo R (2000) Effect of ring liner and casting ring temparature on the dimention of cast posts. J- Prosthet-Dent 84: 32-37.
9. Ranmio Rocha Barcellos (2013) Fracture Resistance of Endodontically Treated Teeth Restored with intra radicular post: The Effects of Post system and dentine thickness. Journal of Biomechanics 46(15): 2572-2577.